Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » turistika » miesto

Miesto, Kysuce

Miesto v Kysuce

V Kysuce sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kysuce:, 1 z 17

Pod stráne, Vyšné Kamence, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Medzi cestami, Suľkov, Šibenice, Podhatie, Odlištie, Šimunov jarok, Hôrka, Šimunov, Hore dolinkou, Pod stenami, Sedliská, Nábrežie, Dolina, Nižné Kamence, Lány, Pod Drobniou, Horná Skotňa, Dolu Lánie, Kolo, Trstie, Pod Lipkou, Mlynský náhon, Závodie, U Berčáka, U Hlubiny, Prostredný Vadičov, Obora, Rovne, Vyše mesta od Kysuce, Kamence, U Cipárov, Pustovník, Dolný Kelčov, Muňakov zárubok, U Janka, Roveň, U Solikov, U Dodulov, Pavlíkovia, U Hoľamy, U Veščarov, Gabrišov zárubok, Ovčovce, Podlieskova, U Šulanov, Zadná Šatina, Na Michalke, Sidorky, U Šupíkov, U Veselkov, Jedľovník, Vŕšok, U Chalanov, U Kadákov, U Sojkov, Dučkov

Miesto, Kysuce:, 2 z 17

Závodie, Turkov, U Kubalov, U Žilinčiarov, U Kuchajdov, Zlámana, Redika, Dybalka, Pod Skalinou, Vrchy, Škradné, U Červenčíka, U Majtána, Mindákovci, U Maľovaníka, U Romančíka, U Drľaka, U Mozolíka, U Cisárika, U Muchu, U Bľačov, Hrehušky, U Pistovčaka, U Dzurinov, U Hulíka, U Lacov, Kišovia, Červeňovia, Kozovia, U Bogáni, Na doline, Raganov mlyn, Grenovia, U Halgaši, U Mackov, Jančulova, U Ninikov, Rečenová, Burkov vrch, U Nuchalov, Chalúpkova roľa, Lachovia, Na lúkach, Talapkovia, Holienkovia, U Kubaščíkov, Medzi haj, Strana, Mazúrovia, Rovné pri kríži, Čerenka, Pod Kr -ovec, Žrebíky, Centrum (Čadca), Podbučky, Prostredné lúky, Pod predný haj, Pod cintorínom, Do Kňažovca, Nad zábrehom

Miesto, Kysuce:, 3 z 17

Pod dubom, Pod štepmi, Rovné, Za medzu, Krúžky, U Sobolov, Noskovec, Kliny, Predmlynie, Pod Nedielku, Za Lány, Ostredok, Kapitulovo, Pod Lovisko, Šadibolovia, Nad studienkami, Sobolová, Brhlová, Pod stráňou, Predné Porubné, Mackova roľa, U Galjeríkov, Holienkova, Lazisko, Zvonica, Sporinskovia, Pod Lysou, Klin, Miškovia, Za zahrady, Pochybov zárubok, Močiary, U Blškov, Kosariska, Mančarské, Pustina, Kočí zámok, Granátov zárubok, Puškátka, Brodkove, Hančinovia, Jančulovia, U Valcuhov, Nizne Sutarovce, Nad Pakancom, Fulierovia, Pod kostolné, Nová Bystrica, U Klimka, Slukov zárubok, Pišojovia, Vysne Sutarovce, Ponad cesty, Kovalkove, Taranovia, Závodskovia, U Okuliari, Šulganov zárubok, U Vojtkov, Dolný Vadičov, U Tabacikov

Miesto, Kysuce:, 4 z 17

Dedovka, U Pantokov, Kubínov zárubok, U Kulov, Turkov, Pri píle, U Haľamy, U Lacuchov, Konarovci, Chlebov zárubok, U Muchy, Čerňanka, Švancari, Kučákov zárubok, Mrožčakov zárubok, U Bargarov, Kubušov zárubok, U Bublov, Lazy, Nemčákov zárubok horný, Pod bučky, U Tuhovcaka, Vrchpriehona, Za chrasť, Rovienky, Sirov zárubok, U Ptáka, Janelov zárubok, Beľajky, Taranovci, U fajčiara, Gachovia, U mrenky, Ostré, Na Rovienky, Biely Kríž, Vršok, U Mudríkov, Kianice, Koptákovce, Pod hoľou, U Bzdilov, U Bernátov, Pri kostole, Brehy, Doliny, Holáňovci, Za riekou, Bartková, Cudnákovci, U klapky, Vyšné Hraničky, Revajov zárubok, Púchovská rieka, Fojtovo závodie, U Zajacov, Lisková záhrada, Kadurovci, Nižné Košariská, U Belajov

Miesto, Kysuce:, 5 z 17

Pavlíkovci, Tomáškovci, U Privarčáka, Rybarie Rástoka, U Janeskov, Papíkovci, Četkovci, Bebčákovci, U Varmusov, U Marcov, Mročkovci, Mlichovci, U Kurdeľa, Fojtová, Škorovci, Vyšné Košariská, Koptákovci, Pod horou, Partizánska, U kvietka, Kozov zárubok, U Papíkov, Blažkovci, U Gablasov, Hoľa, U Cisárikov, U Kurucov, Karbašovci, Birkovia, U Holazov, Pri kopci, U Vojtkov, Didkovia, U Haferov, U Mazurov, Nádolie, U Učníkov, U Plechov, Tarabovia, Nižné Riečky, Cabukovia, Parišovce, Vyšné Riečky, U Madajov, Letkovci, Banské, U Tuščákov, Mazurský, Varmusovci, Kľukovia, U Trojákov, Gacovci, Zelenovci, Zbunovia, Pod priedomím, U Jakubov, Kukovia, U Stavinohov, U Polčákov, U Michaliskov

Miesto, Kysuce:, 6 z 17

U Hrušky, Rovňanov, U Fujakov, Martakovia, Gáborovia, Tutkovia, Uhrová, Hažíci, U Čuboňov, Ridzákovia, U Jančíkov, Krúpovce, Gondekovci, U Vnukov, U Dedičov, Slivkovský, U Rapáňov, Pleniska, U Flintov, U Holých, U Chylíkov, U Lukosekov, Trnkovia, Sopkov, Janinský.p, U Kordišov, U Cudrákov, Žiar, Frolovia, Kavičakovia, U Polievkov, U Sivákov, Kádašová, Pupišovia, Flašíkovci, Hanušovia, Šemrovia, Juríčkovce, Hlinovia, U Šopora, U Nekorancov, U Prasličákov, Balogovia, U Benkov, U Horníkov, Peciari, U Ježíkov, U Holešov, U Bednárov, Balalovia, U Škrabákov, U Stopkov, Ryšovia, Dudkovci, U Haferov, Dorociakovci, U Pantokov, U Sobkov, U Bajakov, Fuskov

Miesto, Kysuce:, 7 z 17

Krátkovia, Javorovci, Zjavkovia, U Grňákov, Romanovia, Majt nky, Hulákovia, Cenigovia, Filovia, Grúnik, Pleškovia, Rašťakovia, U Kontrov, Hlavice, U Stuchlíkov, U Polkov, U Kovolikov, U Koniarov, Lobodášovci, U Siheľňov, Kutiny, Lankovia, Babuliakovce, U Čambalov, Parišovce, Vyše kríža, Dumkovce, Liskovce, Jancovce, Čulákovci, Grešakovce, Piesky, Janáčovce, U Marčana, Kotliny, Na Kavuli, Burdakovce, Homoľovce, Potociarske, Majtánky, U Kľukov, Na Kasárni, Burďakovce, Štrbavovce, Platkovce, Hlobíci, Klimkovce, Skokanovce, U Beloňov, Majtánky, U Ninikov, Hrošovci, Ústredie, U Beľanov, Vlkovce, Na Láne, Juríčkovce, U Prpov, Drnovce, Breziny

Miesto, Kysuce:, 8 z 17

Dlhé hony, Ficková, Adamkovce, Na Vyšnej ceste, Chovancovce, Drndovce, U Novákov, Červené, Šimulacká, U Trebulov, Dúbravky pod Vrchom, Sucháňovce, Za vrchom, Rybarie u Paľucha, U Šubíkov, U Bigošov, Jurdovce, Škovránovce, U Tarabov, U Makynov, Golisovia, Pri Mlyne, Ústredie, Čerňanka, U Bielých, Dlhé, Pololešná, Ondrušovce, U Paluchov, Gúckovce, U Kovalov, Zadné Kršlisko, Holovce, U Valičkov, U Nižných Labajov, Tabákovce, Rovné pod Uhelným, Podhorie, Rieky, Nad jarok, Fickovia, Kubišovia, Riečky, Pod Mokrým, Korytová, U Papajov, Pod kruhy, Zmatkovia, U Sobčakov, U Ganderákov, Jedľovina, Dielnice, U Hluchov, Chrobákovia, Husárovia, U Sidorov, Hruškovia, Pod Dúbravou, Frolovia, Nad jarkom

Miesto, Kysuce:, 9 z 17

Chrensčov, Kanisov, U Holákov, Prachári, Lány, Priečnica, Mačkovce, Zbojek, U Jašov, Dolinky, Gajdošovia, Panské záhrady, Jarošovia, Jama, Niže vsi pri cintoríne, U Bajcarov, Na kút, Kučiny, U Slivky, Zapeklová I, Nádolie, Kovale, Badžgoňovia, U Chajdov, U Belajov, Daždené, Chýlikovci, U Bugalov, Korňanka, U Malika, U Škorníka, Poliacky, U Bugalov, Bajcarovia, U Varmusa, Sučikovci, Sobčákovci, Nižní Slezákovci, U Fojtíkov, Komaníková, U Fojtika, Ďurajčíkovci, Truchlíkovci, U Boháčikov, U Malichera, Murašonky, U Vyšných Slezákov, U Jašulkov, Matušský, Jendriskovci, Gajdošovci, U Škulkov, U Pupikov, Škorňov Grúň, Šľahorka, U Sadlekov, Srníčkovci, U Mikovčakov, U Boháčov, Bytčankovia

Miesto, Kysuce:, 10 z 17

Čikovský, Vavrecký, U Majtánov, Tkáčovský, Študentovci, U Muchov, U Šuľcov, Korcháň, Janovský, U Malicherov, Markovský, Valiasky, Rudinský, Lalinský, U Smažákov, Lietava, Kopanice, U Zajacov, Mišovský, U Jančikov, U Kríža, U Zelenkov, Lovásovia, Mravcovský, Dubačovci, Svačovský, Živčáková u Majtana, Fujacký, U Tomašov, Lodňanka, Maselský, Frankovský, Na breh, Dlhovanská, Sventkov zárubok, Snuška, U Vojtov, Valkov vrch, Oselné, Zadné jamy, Zadky, Madajka, Kopčisko, Kykula, Gerov, pod Kamennou, Valkov, Vysoký breh, Mičov, Pitkové, Predné jamy, Grapy, Janoška, Radvanky, Margušov, Ščibalov, Podolákov, Rubaň, Gorilov, Gorilov

Miesto, Kysuce:, 11 z 17

Pri mostiku, Hažov, Šlapkov, Ráztoky, Stožok, Grúň, Sojkovské, Janitová, Husľov, Kozárovka, Závršie, Tomkovský vrch, Príslop, Baričákovský vrch, U Kubačkov, Vrch Rieka, Rovné pod Plešom, Pod Brezníky, Štrbové močiary, Čerňanová, U Rekšov, Červená Hlina, Na dolinkách, Pod Košariská, Pod Šatinou, U Baričákov, U Sedalov, Kubičovský vrch, Od Kysuce niže mesta, Lieskové, Brehy, Nad háj, Skala, Pod Metiskom, Janetková, Zadné jamy, Za Dúbravou, Stráne, Nad Mačkom, Lučanovská, Hore potočie, Na rieky, Liesková, Panský Vrch, Murovanica, Dálnie, Medze, Sihoť, Nad záhradou, Kubačkovské, U Buchtov, Volárska, Dlhé lúky, Istenka, Zámostie, Sovička, Čierne doliny, Háje, Hnojníky, Steny

Miesto, Kysuce:, 12 z 17

Rokytie, Kykula, Brezníky, Za vrchom, Brehy, Predná Šatina, Horné lazy, Sidorky, Kornačovka, Furmanec, Lazy, Grúň, Rovne pod Škorcou, Rúčkovské, Kysucká, U Putkov, U Košinárov, Pod brehom, Hôrky, Skybíkovia, U Ritnošov, Žeriavka, Rovienky, Nad Radolou, Na doline, Urosová, Doliny, Pod skalou, Červená hora, Gajdicová, Na Lazy, Dibalová, Na vrchu, Brehy, Uhelné, Čeršľa, Drožčiakov vrch, Mliečovy, Na vrch, U Šuranov, Závršie, Za goľajou, Pod Lazy, Mondíky, Za vrchom, U Masnicov, Lučiská, U Mikundov, Vavricovské, Bielkovky, Z paše, Urbarský les, Medzi potôčky, Na Kamenec, Radvanovo, Na Vŕšku, Novina, Na kopce, Ostrica, Škorca

Miesto, Kysuce:, 13 z 17

Jeseníky, Dolina, U Ďurkáčov, Za Metiská, Slančíkovia, Vŕšky, Pod Vrchovinou, Nad mlynom, Boky, Na grúni, Zátoka, Na Kysuci, Medzi potokmi, Lazy medzi cestami, Do Vlčaka, Žulierovce, Diel, Metiská, Zahumenská grapa, Fojtíková, Michalka, Blažková, U Grušpierov, U Cipkov, Matúšovské, Oblesky, Pokrývky, Pálenica, Pod Zlámanou, U Trhanov, Liskovia, Maliarka, UJaroša, Čelo, U Zajaca, U Salajov, Prihaliny, Vajanko, Stopkovci, U Papučov, Šupalikovia, Belkovské, Mičurské, Vyšné Kyčery, Zastudnie, Mračkov, U Kormanov, U Pajaši, Za Kúty, Hrady, Pod Ohreškom, Gaborské, Popod Salaji, U Bakľa, Horné Rovne, U Ťažkých, Židové, U Škuľavíka, Grúň, U Roha

Miesto, Kysuce:, 14 z 17

U Gajdoši, Poľany, Dolné Lazy, U Hubov, Hromadovia, Na skalke, Muchovské, Lieskovina, U Jantošíka, Popod Zlomiská, U Jantulov, Obora, Za vrchom, U Bernata, Medzi Ostré, Ku doline, U Cabajov, Pod jablonkami, Pri Malom Ostrom, Medzi Vodami, Huboč, Hony, Pastvova roľa, Andrisova, Močiare, Pod zadný háj, Klukovo, Dúžany, Peťkovia a Pradenovia, Pod Požehu, Vŕšok, Trávniky, Kašajské lazy, Kruh, Jamy, Dolina, Crkovo, Pri cintoríne, Meridza, Romaníkova, Na l n, Nad potoky, Hraščanky, Doliny, Do kopca, Klanicovia, Dlhé hony, Zajarčie, Uhlisko, Lán, Brehy, Nižná Starohradská, Ďurčov lúka, Za cestou, Brvene, Pod Ladom horu, Kráčiny, Z vršky, Za horou, Za Kr -ovec

Miesto, Kysuce:, 15 z 17

Sýkorové, Čerchle, Kašajské Janovo, Hlboké jamy, Kašička, Žľabina, Šebeň, Pod Klukovo, Podhlbočie, Za Krčahovce, Radovka, Pod Diely, Pod Sečiskom polianky, Dolné Hrby, Bubnová, Do potoka, Peťkova roľa, Kotrisová, Svorita, Kaplické, Michalkovo, Kotrisova u Lachov, Chalúpková, Košarick palenica, Za Laziskom, Mackovia na vrchu, Michalcovia, Sabatka a Čerchľa, Šumská roľa, Okruhlica, Lanske, Horúce, Za jarkom, Žabkové zeme, Nad sadkom, Kráľov breh, Pod horou, Pod dielmi, Sobolova, Zajacké Janovo, Skriželné,Krasotín, Pokrývkova, Paprudie, Kriv, Pod Poľanami, Za plánkou, Za kruh, Porubné, Poza Briežky, Za palenicami, Podlejšie, Taralka, Sluková, Jamy, Kúty, Šumska roľa, Hôrka, Pri Veľkom Ostrom, Osikoviny, Pod Žiarcom

Miesto, Kysuce:, 16 z 17

Mackova, Rača, Pod Žiar, Malý Ostredok, Stráňa, Horné Hrby, Nosko, Vojtková mláka, Bučníky, Surovina, Hŕbky, Nad Valašské, Poruby, Brisk, Krasotin, Burovo, Tomaškovo, Podolinská, Eliašovo, Snôžok, Honce, Šieste, Srubitá, Brehy, Boďová, Klin, Šiaš, Kulov vŕšok, Medzi lúkami, Obrzok, Mackova, Pod lúky, Pod straňou, Pred hrebienkom, Pri Kr -ovci, Peťková roľa, Kovačíkov, Za haj, Medzi kopce, Sobolova, Hančinova, Loviská, Hrby, Silkovo, Zadný háj, Podvršie, Nad Petríkov haj, Lány, Hlotské lúky, Peťková, Strapáčova, Romaníkova, Čerchľa, Košaricka strana, Vrchy, Červené hliny, Hôrky, Nad cestou, Sečisko, Kubešov vrch, Pod Makoviskom, Dielnice

Miesto, Kysuce:, 17 z 17

Za stránicou, Romaníkova roľa, Palenica, Solnicovo, Kyselovické, Kopec, Pod Bizov vrch, Zadky, Valašské, Vŕšok-II., Brehy, Za dolinku, Veľký Ostredok, Romaníkova, Hore Mraznicou, Korybany, Lovisko, Krčiny, Petkova roľa, Talapkov zárubok, Pod Petríkov haj, Beskyd pri Trojačke, Haj, Staňovci, Kostolné, Stariny, Buchovci, Peťková, V Skaličnom od Šimkovho, Pastvy, Na Laz, Kornádkova dolina, Na Žihľave, Holešovia, Mala dolina, Rapčová Čerchľa, Ďuranovo, Turčianky, Varínčak, Pod Starým dielom

miesto inde

okres Čadca (1342x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), Nová Bystrica (346x), Vadičov (221x), Horný Vadičov (197x), Nesluša (172x), Kysucké Nové Mesto (159x), Vysoká nad Kysucou (157x), Klokočov (155x), Makov (128x), Zákopčie (128x), Turzovka (120x), Korňa (101x), Čadca (97x), Ochodnica (96x), Dlhá nad Kysucou (95x), Oščadnica (87x), Riečnica (80x), Povina (72x), Harvelka (71x), Staškov (71x), Rudinská (64x), Horelica (59x), Stará Bystrica (57x), Svrčinovec (56x), Dolný Vadičov (55x), Budatínska Lehota (53x), Olešná (51x), Radoľa (49x), Rudina (45x)
miesto v okres Čadca
miesto v okres Kysucké Nové Mesto
miesto v Nová Bystrica

Podobné, Kysuce:

2726x turistika, 2079x miesto, 303x orientačný bod, 87x turistické informácie, 52x strom, 46x chranený strom, 46x orientačná mapa, 29x prístrešok, altánok, 28x poľovnícky posed, 16x atrakcia, 13x ohnisko, 12x miesto na piknik, 7x studňa, 6x komín, 2x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kysuce

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kysuce.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.