Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » turistika » miesto

Miesto, Kysuce

Miesto v Kysuce

V Kysuce sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kysuce:, 1 z 17

Pod stráne, Vyšné Kamence, Niže mesta medzi cestami, Dukelská štvrť, Suľkov, Medzi cestami, Šibenice, Podhatie, Odlištie, Hore dolinkou, Nábrežie, Nižné Kamence, Pod Drobniou, Lány, Dolina, Sedliská, Šimunov jarok, Pod stenami, Šimunov, Hôrka, Horná Skotňa, Dolu Lánie, Obora, Kolo, Prostredný Vadičov, Mlynský náhon, Trstie, Pod Lipkou, Kamence, U Berčáka, U Hlubiny, Rovne, Vyše mesta od Kysuce, Závodie, U Dodulov, U Hoľamy, U Cipárov, U Janka, U Solikov, U Veščarov, Ovčovce, Dolný Kelčov, Pustovník, Roveň, Muňakov zárubok, Pavlíkovia, Gabrišov zárubok, Podlieskova, Na Michalke, U Sojkov, U Šulanov, Jedľovník, U Chalanov, U Veselkov, U Šupíkov, Dučkov, U Kubalov, Sidorky, Závodie, Vŕšok

Miesto, Kysuce:, 2 z 17

U Žilinčiarov, U Kadákov, Zadná Šatina, Turkov, Redika, U Kuchajdov, Jančulova, Dybalka, Pod Skalinou, Zlámana, Raganov mlyn, Vrchy, Škradné, U Maľovaníka, U Mozolíka, Mindákovci, U Červenčíka, U Majtána, U Romančíka, U Dzurinov, U Pistovčaka, U Bľačov, U Hulíka, Hrehušky, U Lacov, U Cisárika, U Muchu, Martakovia, Klin, Červeňovia, Kišovia, U Halgaši, U Bogáni, Kozovia, U Mackov, Grenovia, U Ninikov, U Nuchalov, Chalúpkova roľa, Na lúkach, Lachovia, Holienkovia, Talapkovia, Strapáčovia, Pod štepmi, Predmlynie, Rovné, Centrum (Čadca), Kliny, Nad zábrehom, Medzi haj, Do Kňažovca, Pod Nedielku, Sobolovia, Čerenka, Prostredné lúky, Krúžky, Podbučky, Rovné pri kríži, Rajnohovia

Miesto, Kysuce:, 3 z 17

Mazúrovia, Noskovec, Hančinovia, Pod dubom, U Kubaščíkov, Pod predný haj, Strana, Za Lány, Za medzu, Pod cintorínom, Pod Kr -ovec, Žrebíky, Predné Porubné, Lazisko, U Galjeríkov, Pastvovia, Klanicovia, Holienkova, Pod stráňou, Pod Lysou, Pochybov zárubok, Sobolová, Brhlová, Pod Lovisko, Mackovia, Nad studienkami, Kapitulovo, Za zahrady, Šadibolovia, Na doline, Sporinskovia, Zvonica, Ostredok, Miškovia, Fulierovia, Nad Pakancom, Rečenová, U Blškov, Močiary, Jančulovia, Burkov vrch, Nová Bystrica, Granátov zárubok, Vojtkovia, Nizne Sutarovce, Pustina, Kohútovia, Pod kostolné, Mančarské, Harvelka, Pišojovia, Slukov zárubok, Nemčákov zárubok horný, Ponad cesty, Brodkove, U Tuhovcaka, U Kulov, Mravcov zárubok, U Okuliari, Dolný Vadičov, Klieštovia

Miesto, Kysuce:, 4 z 17

U Vojtkov, Závodskovia, Dedovka, Kosariska, Kubínov zárubok, Turkov, U Pantokov, Šulganov zárubok, U Valcuhov, Pri píle, U Haľamy, Vysne Sutarovce, U Sventka, Kovalkove, Švancari, Kubušov zárubok, Taranovia, Lazy, Kučákov zárubok, Vrchpriehona, U Klimka, Pod bučky, U Muchy, Chlebov zárubok, U Bublov, Mrožčakov zárubok, Čerňanka, U Bargarov, U Tabacikov, U Bordža, Za chrasť, Janečkov, Konarovci, U Poláka, Rovienky, Sirov zárubok, Janelov zárubok, U Lacuchov, U Ptáka, Ostré, Holáňovci, Papíkovci, Koptákovce, Bebčákovci, U Mudríkov, Četkovci, U Bernátov, Biely Kríž, U Privarčáka, Vršok, Revajov zárubok, U mrenky, Taranovci, Brehy, Na Rovienky, Kadurovci, Tomáškovci, Cudnákovci, Kianice, Gachovia

Miesto, Kysuce:, 5 z 17

U Bzdilov, Lisková záhrada, Fojtovo závodie, U Varmusov, Za riekou, Pri kostole, Rybarie Rástoka, Beľajky, Doliny, Púchovská rieka, U fajčiara, U Zajacov, Bartková, Pavlíkovci, Vyšné Hraničky, U klapky, Nižné Košariská, Pod hoľou, U Belajov, U Janeskov, U Marcov, Škorovci, U kvietka, Mročkovci, Mlichovci, Vyšné Košariská, U Kurdeľa, Polákov zárubok, Fojtová, Koptákovci, Pod horou, Partizánska, Kozov zárubok, Mazúrovia, Blažkovci, U Chylíkov, Ďuritskí, U Horníkov, U Nekorancov, U Ježíkov, Zelenovci, U Madajov, Pleniska, U Hrušky, U Jančíkov, U Plechov, U Holazov, Zbunovia, Tutkovia, U Polievkov, Kalužníkovia, U Cudrákov, Gacovci, Hlinovia, Sobolčinovia, U Sivákov, U Michaliskov, U Haferov, Nižné Riečky, Uhrová

Miesto, Kysuce:, 6 z 17

Kavičakovia, Balogovia, Juríčkovce, U Šopora, Gáborovia, Ridzákovia, U Dedičov, Didkovia, U Rapáňov, U Lukosekov, U Trojákov, Sopkov, U Benkov, U Papíkov, Pri kopci, Žiar, U Učníkov, U Holých, U Kordišov, U Polčákov, Kanisovia, Janinský.p, Cabukovia, Hoľa, Parišovce, U Vojtkov, Letkovci, Rovňanov, U Jakubov, U Čuboňov, U Prasličákov, Flašíkovci, Kľukovia, Tarabovia, U Stavinohov, Karbašovci, U Cisárikov, Jaškovia, Slivkovia, U Holešov, U Tuščákov, Krúpovce, Pod priedomím, U Fujakov, Banské, Šemrovia, Varmusovci, U Mazurov, U Kurucov, Kukovia, Nádolie, Birkovia, U Flintov, Vyšné Riečky, U Gablasov, Hažíci, Peciari, Trnkovia, Skaličanovia, Frolovia

Miesto, Kysuce:, 7 z 17

Pupišovia, Gondekovci, Hanušovia, U Vnukov, U Grňákov, U Haferov, Lobodášovci, U Kontrov, U Stopkov, Majt nky, Ryšovia, U Polkov, U Siheľňov, Rašťakovia, U Koniarov, U Kovolikov, Pleškovia, Grúnik, Dudkovci, Fuskovia, U Škrabákov, Dorociakovci, Cenigovia, Filovia, U Bajakov, Romanovia, U Pantokov, U Stuchlíkov, Krátkovia, U Bednárov, Hlavice, U Sobkov, Javorovci, Zjavkovia, Balalovia, Dúbravky pod Vrchom, U Beloňov, Sucháňovce, Burďakovce, Babuliakovce, Hrošovci, Platkovce, U Čambalov, Ficková, Janáčovce, Drndovce, Majtánky, Potociarske, Šimulacká, U Prpov, Jancovce, Chovancovce, Hlobíci, Burdakovce, U Marčana, U Bigošov, Na Kavuli, Homoľovce, Ústredie, Grešakovce

Miesto, Kysuce:, 8 z 17

Vlkovce, Parišovce, Rybarie u Paľucha, Kotliny, Pod Pálenicou, Čulákovci, Na Kasárni, Drnovce, Lankovia, Panákovia, Dumkovce, U Trebulov, Na Láne, Štrbavovce, U Ninikov, Červené, Majtánky, Juríčkovce, Kutiny, Kliešťovia, Skokanovce, U Beľanov, U Kľukov, U Novákov, Na Vyšnej ceste, Horkovia, Klimkovce, Adamkovce, Za vrchom, Kadášovia, Piesky, Liskovce, Vyše kríža, U Šubíkov, Breziny, Hulákovia, Zadné Kršlisko, U Tarabov, Ondrušovce, Tabákovce, Dlhé, U Nižných Labajov, Holovce, Gúckovce, U Valičkov, Golisovia, U Bielých, Pololešná, U Kovalov, U Makynov, Čerňanka, U Paluchov, Pri Mlyne, Ústredie, Škovránovce, Jurdovce, U Ganderákov, Frolovia, U Sobčakov, Chrensčov

Miesto, Kysuce:, 9 z 17

Korytová, Pod Dúbravou, Riečky, U Sidorov, Puškátka, Fickovia, Rovné pod Uhelným, Jedľovina, Pod Mokrým, Kubišovia, Nad jarok, Hruškovia, U Papajov, Pod kruhy, Rieky, U Hluchov, Pod Ostré, Prachári, Husárovia, Chrobákovia, Zmatkovia, Kočí zámok, Podhorie, Nad jarkom, Lány, Dielnice, U Holákov, Kučiny, Jama, Panské záhrady, Dolinky, Priečnica, Badžgoňovia, Niže vsi pri cintoríne, U Jašov, Kovale, Jarošovia, Na kút, Gajdošovia, Zapeklová I, U Slivky, Mačkovce, U Bajcarov, Nádolie, Sučikovci, U Fojtika, U Pupikov, Nižní Slezákovci, Jendriskovci, Bajcarovia, U Vyšných Slezákov, Gajdošovci, Truchlíkovci, U Varmusa, Ďurajčíkovci, Šľahorka, Korňanka, Chýlikovci, U Bugalov, Daždené

Miesto, Kysuce:, 10 z 17

U Jašulkov, Matušský, U Bugalov, U Škorníka, Murašonky, Sobčákovci, Poliacky, Komaníková, U Chajdov, U Malichera, U Škulkov, U Fojtíkov, U Belajov, U Boháčikov, Škorňov Grúň, U Malika, U Malicherov, U Sadlekov, Bytčankovia, U Majtánov, Študentovci, Lalinský, Srníčkovci, Janovský, U Boháčov, Korcháň, Valiasky, Lietava, Markovský, U Muchov, U Šuľcov, Čikovský, Rudinský, Tkáčovský, Vavrecký, U Smažákov, U Mikovčakov, Lovásovia, Mravcovský, Dubačovci, U Jančikov, Svačovský, U Kríža, U Zelenkov, Mišovský, Kopanice, Živčáková u Majtana, U Zajacov, Fujacký, Lodňanka, U Tomašov, Maselský, Frankovský, Na breh, Dlhovanská, Sventkov zárubok, Snuška, Podolákov, Pri mostiku, Gorilov

Miesto, Kysuce:, 11 z 17

Kopčisko, Janoška, Margušov, Madajka, Zadné jamy, Rubaň, Hažov, Oselné, Vysoký breh, Valkov, Pitkové, Kykula, Gerov, Predné jamy, Gorilov, Zadky, Grapy, Radvanky, pod Kamennou, Valkov vrch, Mičov, Ščibalov, Šlapkov, Ráztoky, Stožok, Brezníky, Za vrchom, Mliečovy, Nad záhradou, Bielkovky, U Masnicov, Mondíky, Hnojníky, Lučanovská, Nad Mačkom, U Kubačkov, Nad Radolou, Červená hora, Vavricovské, Janitová, Kubičovský vrch, Rovne pod Škorcou, Háje, Rúčkovské, Pod Lazy, Sidorky, Panský Vrch, Istenka, Závršie, Sovička, Pod Šatinou, U Košinárov, Čierne doliny, Kubačkovské, Predná Šatina, Od Kysuce niže mesta, Medze, Stráne, Horné lazy, Lazy

Miesto, Kysuce:, 12 z 17

Dibalová, Rovné pod Plešom, Husľov, Dálnie, U Sedalov, Skala, Pod brehom, U Buchtov, Janetková, Rokytie, Za Dúbravou, Na doline, Na vrchu, Na vrch, Sojkovské, Pod skalou, Tomkovský vrch, Skybíkovia, Zadné jamy, Na rieky, Za goľajou, Na Lazy, Nad háj, Kozárovka, Čeršľa, Lieskové, U Mikundov, Uhelné, U Baričákov, Sihoť, Štrbové močiary, Brehy, Hôrky, Hore potočie, Furmanec, Závršie, Kornačovka, Urosová, Drožčiakov vrch, Červená Hlina, Steny, Žeriavka, Brehy, Brehy, U Rekšov, Pod Brezníky, Na dolinkách, Murovanica, Liesková, Rovienky, Pod Metiskom, Pod Košariská, Urbarský les, U Putkov, Príslop, Baričákovský vrch, Zámostie, Volárska, Za vrchom, Čerňanová

Miesto, Kysuce:, 13 z 17

Grúň, Gajdicová, U Ritnošov, U Šuranov, Kykula, Doliny, Grúň, Vrch Rieka, Lučiská, Z paše, Kysucká, Dlhé lúky, Lazy medzi cestami, Zahumenská grapa, Novina, Jeseníky, Michalka, Na grúni, U Cipkov, Pod Zlámanou, Nad mlynom, Za Metiská, Diel, Vŕšky, U Ďurkáčov, Žulierovce, Liskovia, Medzi potokmi, Zátoka, Pálenica, Fojtíková, Metiská, Matúšovské, Ostrica, Boky, Škorca, Na kopce, U Grušpierov, Na Kysuci, Medzi potôčky, Na Vŕšku, Oblesky, Pod Vrchovinou, Slančíkovia, Dolina, U Trhanov, Do Vlčaka, Blažková, Pokrývky, Radvanovo, Na Kamenec, U Škuľavíka, Dlhé hony, Stopkovci, Vajanko, Mičurské, Pod Ohreškom, U Pajaši, Židové, U Papučov

Miesto, Kysuce:, 14 z 17

Popod Salaji, Za Kúty, U Roha, Šupalikovia, UJaroša, U Zajaca, U Ťažkých, Belkovské, U Gajdoši, Čelo, Dolné Lazy, Poľany, Mračkov, Maliarka, Horné Rovne, Hrady, U Salajov, U Bakľa, Hromadovia, U Hubov, Na skalke, Grúň, Gaborské, U Kormanov, Zastudnie, Prihaliny, Vyšné Kyčery, U Bernata, Obora, U Jantošíka, Lieskovina, Popod Zlomiská, Za vrchom, Muchovské, U Jantulov, Hony, Senkov, Pri Malom Ostrom, U Cabajov, Pod jablonkami, Medzi Ostré, Huboč, Ku doline, Medzi Vodami, Palenica, Brvene, Podhlbočie, Romaníkova roľa, Skriželné,Krasotín, Kaplické, Hlboké jamy, Rača, Lán, Honce, Za horou, Pod Klukovo, Michalcovia, Valašské, Porubné, Taralka

Miesto, Kysuce:, 15 z 17

Dolina, Solnicovo, Kúty, Močiare, Pod Žiar, Svorita, Z vršky, Žabkové zeme, Romaníkova, Čerchľa, Zadný háj, Obrzok, Peťkova roľa, Uhlisko, Nad cestou, Košarick palenica, Pod lúky, Crkovo, Hraščanky, Pod horou, Brehy, Jamy, Vŕšok, Pri Kr -ovci, Veľký Ostredok, Silkovo, Burovo, Paprudie, Sobolova, Hančinova, Pokrývkova, Nad potoky, Do kopca, Chalúpková, Čerchle, Šumska roľa, Hlotské lúky, Kašička, Pod Sečiskom polianky, Srubitá, Medzi lúkami, Pod Diely, Brisk, Nad sadkom, Boďová, Lány, Pod dielmi, Podlejšie, Kopec, Kotrisova u Lachov, Hŕbky, Pod Poľanami, Korybany, Kašajské Janovo, Surovina, Lanske, Krasotin, Sobolova, Lovisko, Zadky, Romaníkova, Za Laziskom

Miesto, Kysuce:, 16 z 17

Peťková roľa, Nosko, Kašajské lazy, Trávniky, Snôžok, Za plánkou, Romaníkova, Za dolinku, Šebeň, Krčiny, Kriv, Klukovo, Vŕšok-II., Za cestou, Vrchy, Petkova roľa, Šieste, Jamy, Podolinská, Dlhé hony, Za stránicou, Pod zadný háj, Šiaš, Za jarkom, Andrisova, Hrby, Sluková, Košaricka strana, Pri Veľkom Ostrom, Malý Ostredok, Stráňa, Bučníky, Nad Valašské, Horné Hrby, Do potoka, Za palenicami, Radovka, Pod Bizov vrch, Mackova, Peťková, Brehy, Horúce, Poruby, Dielnice, Brehy, Pri cintoríne, Kyselovické, Vojtková mláka, Poza Briežky, Peťkovia a Pradenovia, Sýkorové, Kotrisová, Kubešov vrch, Doliny, Za Kr -ovec, Kráčiny, Kruh, Kulov vŕšok, Klin, Mackovia na vrchu

Miesto, Kysuce:, 17 z 17

Kovačíkov, Za kruh, Zajacké Janovo, Pod straňou, Červené hliny, Pod Žiarcom, Okruhlica, Podvršie, Nad Petríkov haj, Tomaškovo, Hôrky, Michalkovo, Dolné Hrby, Kráľov breh, Sečisko, Hôrka, Žľabina, Za Krčahovce, Za haj, Pod Ladom horu, Bubnová, Hore Mraznicou, Nižná Starohradská, Eliašovo, Na l n, Sabatka a Čerchľa, Zajarčie, Osikoviny, Meridza, Ďurčov lúka, Šumská roľa, Pod Požehu, Loviská, Pred hrebienkom, Mackova, Pod Makoviskom, Dúžany, Medzi kopce, Ku Okresancu, Šaradia

miesto inde

Podvysoká (1344x), Podvysoká (741x), Podvysoká (348x), Podvysoká (221x), Podvysoká (197x), Podvysoká (172x), Podvysoká (159x), Podvysoká (157x), Podvysoká (155x), Podvysoká (135x), Podvysoká (128x), Podvysoká (120x), Podvysoká (100x), Podvysoká (97x), Podvysoká (96x), Podvysoká (95x), Podvysoká (87x), Podvysoká (80x), Podvysoká (72x), Podvysoká (71x), Podvysoká (71x), Podvysoká (64x), Podvysoká (60x), Podvysoká (59x), Podvysoká (56x), Podvysoká (55x), Podvysoká (53x), Podvysoká (51x), Podvysoká (49x), Podvysoká (45x)
miesto v Podvysoká
miesto v Podvysoká
miesto v Podvysoká

Podobné, Kysuce:

2750x turistika, 2081x miesto, 326x orientačný bod, 101x turistické informácie, 49x orientačná mapa, 46x chranený strom, 41x poľovnícky posed, 34x prístrešok, altánok, 18x miesto na piknik, 17x ohnisko, 17x atrakcia, 11x studňa, 9x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kysuce

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku kysuce.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.