Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » turistika » miesto

Miesto, Kysuce

Miesto v Kysuce

V Kysuce sa nachádza 714 kusov miesto.

Miesto, Kysuce:, 1 z 12

Pod stráne, Vyšné Kamence, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Medzi cestami, Suľkov, Šibenice, Podhatie, Odlištie, Hôrka, Nábrežie, Hore dolinkou, Sedliská, Dolina, Nižné Kamence, Šimunov, Pod stenami, Šimunov jarok, Pod Drobniou, Lány, Horná Skotňa, Dolu Lánie, Obora, Mlynský náhon, Trstie, Pod Lipkou, Prostredný Vadičov, Kolo, Vyše mesta od Kysuce, Rovne, Závodie, Kamence, Vrchy, Záhrada, Pod kruh, Na lúkach, Lachovia, Pod cintorínom, Pod Kr -ovec, Kliny, Noskovec, Prostredné lúky, Krúžky, Za višnie, Rovné, Prieloh, Pod dubom, Strana, Rovné pri kríži, Za Lány, Nad zábrehom, Kutiny, Pod štepmi, Nad studienkami, Pod Lysou, Pod stráňou, Hôrka, Pustina, Puškátka, Koštíkovce

Miesto, Kysuce:, 2 z 12

Nad Pakancom, U Blškov, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Kočí zámok, Ponad cesty, Rovné pri kríži, Dolný Vadičov, Uhelné, Jaroše, Valuchovce, Podpeklo, Ninise, Holiskovce, Marínovce, Sedalovce, Na vršku, Bieščare, Možiešovce, Čepelovce, Žarnov, U Rusnákov, Staré lazy, Pod Stránie, Slopkov, Hornová, Forbaky, Lúčky, Bršlica, U Matejov, Doliny, Matejovci, Klukany, Žľaby, Dolné Suché, Juríčkovce, Kádašová, Pri kopci, Nádolie, Janinský.p, Hulákovia, Vlkovce, Klimkovce, Breziny, Na Vyšnej ceste, Burdakovce, Chovancovce, Vyše kríža, Burďakovce, U Čambalov, Pod Malým Vretenom, Drnovce, Žrebíky, Platkovce, Juríčkovce, Drndovce, U Beľanov, Na Láne, Dúbravky pod Vrchom, Babuliakovce, Sucháňovce

Miesto, Kysuce:, 3 z 12

Adamkovce, Piesky, U Tarabov, Pri Mlyne, Holovce, Tabákovce, Nad jarok, Nad jarkom, Parižovia, U Sidorov, Rieky, Divina, Dielnice, Jedľovina, Pod Mokrým, Pod Dúbravou, Lány, Podhorie, Pod kruhy, Hucerovci, Dolinky, Mačkovce, Sádok, Panské záhrady, Na kút, U Lokaja-Koristové, Vŕšok, Niže vsi pri cintoríne, Kučiny, Michalovci, Lúky, Žižovci, Malý Vreteň, Pod riekou, Nad Radolou, Pod brehom, Brezníky, Hôrky, Čeršľa, Od Kysuce niže mesta, Medze, Rovné pod Plešom, Za Dúbravou, Mliečovy, Z paše, Háje, Štrbové močiary, Pod Metiskom, Hore potočie, Rokytie, Doliny, Červená hora, Horné lazy, Závršie, Na rieky, Nad háj, Pod skalou, Čierne doliny, Brehy, Za goľajou

Miesto, Kysuce:, 4 z 12

Hnojníky, Dlhé lúky, Pod Košariská, Na vrchu, Pod Brezníky, Istenka, Stráne, Sihoť, Nad záhradou, Steny, Dálnie, Brehy, Zámostie, Pod Lazy, Žeriavka, Brehy, Pod Vrchovinou, Diel, Vŕšky, Nad mlynom, Na kopce, Medzi potôčky, Metiská, Oblesky, Za Metiská, Lazy medzi cestami, Na Kysuci, Pálenica, Dolné Lazy, Za Kúty, Vajanko, Pod dielec, Pod prílet, Dúbrava, Slopovec, Záhorská, Lopatina, Za dolinou, Huboč, Ku doline, Vrchovina, Dielec, Stráň, Dolná štvrť, Pod jablonkami, Medzi Vodami, Medzi Ostré, Jamiská, Pod prostrednou, Búrie, Hony, Pod závozy, Pri Malom Ostrom, Hrby, Šieste, Do potoka, Za lúčinky, Pod Diely, Snôžok, Vrchy

Miesto, Kysuce:, 5 z 12

Za Krčahovce, Žľabina, Pod dielmi, Stráňa, Pred hrebienkom, Pri Veľkom Ostrom, Za cestou, Zajarčie, Za jarkom, Vŕšky, Podlejšie, Lány, Hôrka, Brisk, Poza Briežky, Dolné Hrby, Doliny, Nad Petríkov haj, Diely, Zadky, Za horou, Kráčiny, Prostredné lúky, Kopanice, Dúbrava, Kráľov breh, Korybany, Pod straňou, Za stránicou, Chotár, Pod háj, Za Laziskom, Klin, Pod horou, Kopec, Podvršie, Na l n, Brehy, Osikoviny, Močiare, Kulov vŕšok, Za stránicou, Do kopca, Vŕšok-II., Sýkorové, Diely, Hôrky, Loviská, Šebeň, Háj, Hŕbky, Žabkové zeme, Kaplické, Pri cintoríne, Pod lúky, Trávniky, Meridza, Dúžany, Kotrčina Lúčka, Nosko

Miesto, Kysuce:, 6 z 12

Horné Hrby, Obrzok, Medzi lúkami, Pod Žiarcom, Kubešov vrch, Dielnice, Hlboké jamy, Podhlbočie, Lanske, Pod Ladom horu, Šiaš, Pod lovište, Priečnice, Novosad, Chotár, Diely, Horekoncova, Slopovec, Diely, Hôrka, Na Trojačku, Jarošové, Stariny, Prostredné hony, Na Laz, Koncovky, Buchovci, Pod Petríkov haj, Nad čerešeň, Mala dolina, Hŕbíky, Nad stráňou, Pod Hruškovie, Matejovo, Pri jarku, Za diely, V Skaličnom od Šimkovho, Zadné hony, Turková cez Solisko, Turková za lúkami, Uhelná dolina, Fojtová na dieloch, Šprtlová pri hranici, Petríkov h j, Riečnica, Strelcová - Šutarová, Adamcová, Marunova roľa, Čajková na záhrade, Strelcová, Turková cez kačky, Klopušné, Suchá dolina, Marmanová medzi Čičetkovú, Krížová, Šprtlová, Potoky, Čajková na dieloch, Plošková, Zlatná

Miesto, Kysuce:, 7 z 12

Skarjen, Fojtovský grúň, Strelcová pri potoku, Potoky, Mudrová, Jurková, Horná záhrada, Mlynné, Molečková, Dolná záhrada, Čičetková pri hranici, Slopková, Podprídavky, Balúchové, Hájnica, Závršie, Lány, Ostrice, Pláne, Vrchdiel, Kopec, Pod Sviňoviskom, Hrivické, Podhorie, Brezovo, Brieštie, Tmavá, Markove, Solišanská, Kamenité, Šamková, Chamarová, Sviňovisko, Predky-Zadky, Grapa, Kazická, Stráň, Turčica, Podosičie, Jelení jazyk, Čierne blato, Lopušné, Boncová, Plánková, Šurabská, Za lazmi, Muránska, Poľovňa, Brevenné, Priesečné, Osičie, Gale, Mistrička, Pod Vysoké, Uhelica, Gachové, Bukovce, Očková, Zadielie, Žiare

Miesto, Kysuce:, 8 z 12

Uhliská, Repková, Hrmanová, Medzi hrabie, Polom, Vransk, Háj, Veľké Vreteno, Brachov, Medvedie, Papačka, Za Bôrčim, Horná Biesová, Záhradnícka, Žiar, Drmlov vŕšok, Dlhé, Gašská, Rybárska, Uhliská, Pod Bukovinou, Kalužnický, Dolná Biesová, Obora, Uhliská, Poddielie, Za Polom, Horné Suché, Malé Vreteno, Fabulské, Rovniny, Dielnice, Pod Brodencom, Gavornité, Pod Medvedím, Horská, Pechová, Panská lúka, Pod Kýčerou, Benkov vrch, Baránkové, Kostenovská, Bulanov vrch, Dolná bukovina, Jamy a hlbočie, Jurieke, Panské vŕšky, Dlužaviny, Pod pasienkami, P lenica, Jandov vrch, Záhradky, Grúň, Bubulákovske, Plátkovce, Za pasienkami, Priečnice, Za jamou, Dielce, Kriesla

Miesto, Kysuce:, 9 z 12

Horné žrebníky, Veľký Javorník, Kopanica, Žbunky, Bukovské, Kučoviská, Hliny, Pod hrabníkmi, Gáreň, Krasňanka, Rachnove jamy, Pod Slúčikom, Ďurkov vrch, Kopanice, Puškátske, Snožok, Papučíkovci, Lazy, U Tatárov, Na doline, Roľa Randovská, Na vrchu, Borie, Tatárovci, Proti mlynu, Dielnice, Záhlavčie, Záhradky, Vyše cesty, Nižné, Nad kostolom, Nad majerom, Michalovo, Pod Vretnie, Praslica, Dlhý Grúň a Obelovec, Záhorie, Gašperka, Pastýrska, Poľovná, Trpolky, Močidlo, Za hájikom, Fedorovský pasienok, Pod závoz, Medvedie, Pánske Lazy, Dielnica, Dúbravy, Bernátové, Roveň, Zápotočie, Besné, Borie, Jasenie, Dielec, Brezník, Palče, Mlíšky, Osikovina

Miesto, Kysuce:, 10 z 12

Medzi Snohy, Základnica, Ritviny, Balovia, Ráztoky, Brezie, Miškové, Horný diel, Pustky, Kopiská, Na pánske zeme, Trniny, Na Pálenisku, Dielnice, Stranica, Pod Ostré, Rovné, Košariská, Komanica, Kyčerka, Majer, Lazy, Košariská, Pod kaplnkou, Kruhy, Lysina, Dráhy, Podhatie, Na Kropáči, Za Filipov, Rické, Hradisko, Niže dediny pri cintoríne, Za bukom, Humenice, Potoky, Dolánov, Za hradskou, Krídlo, Potoky, Sucháčov, Galov laz, Pod Filipov, Nad dedinskú lúku, U javora, Kýčerka, Pod Kykuľou, Kopanica, Pod Bukovinou, Dielnice, Biela hlina, Jantulovo, Na poľane, Pod jamou, Kosteliská, Na Poprečno, Mračkové, Lazy, Za Ostré, Nové

Miesto, Kysuce:, 11 z 12

Solisko, Navara, Sidorovské doliny, Zadky, Pod Hradište, Úboč, Diely, Dlhopolcova, Trnie, Novina, Nad brehom, Stankové, Pálenice, Za Facanom, Uhliská, Ohreblo, Predná dolina, Luskovské, Nad Gombašom, Za Brezami, Richtárske, Skaličné, Ihličie, Obelec, Nové, Kopánky, Páleniská, Kopisko, Kopanice, Kosteliská, Knahanovo brezie, Briežky, Ráztoka, Na močiari, Za svatlinou, Dubčia skala, Dolné žrebníky, Žíhľavy, Bukovina, Trojačka, Hrivovo, Kočí zámok, Kračiny, Dúbrava, Kráčiny, Kotelnica, Kúty, Fojtovské, Uhliská, Betlehem, Potôčky, Kračiny, Za Kýčerkou, Uhlisko, Kamenná, Pleš, Dúbravka, Kamence, Pred Kysucou, Klčovisko

Miesto, Kysuce:, 12 z 12

Pálenica, Pod horou, Košariská, Michalove, Pod Rochovicou, Za Lazcom, Na laze, Oblazisko, Na Zákľuke, Mazák, Pod Brodňankou, Nad sadkom, Fedorovský háj, Hradskovo, Brodňanka, Nivy, Vlčie, Žíhľavný grúň, Humeníkov laz, Jakubovské, Nad sadom, Snopiska, Na Lúčkach, Nad potokom, Michalovské, Janušovo, Muchov vŕšok, Žľabiská, Zadná dolina, Kučerovci, Močariská, Vrchy, Jaškov, Bryndzov vrch, Pod Mliečové, Malé jamy, Panské zadky, Dúbravy, Žihľavy, Mezina, Podlúčie, Pod hrebeňom, Závorné, Rovne, Roľa sedliacka, Dúbrava, Grúň, Brezie nižné, Boky, Pod Končinou, Nad sadmi, Vŕšky, Oškerdské, Kykuľa

miesto inde

okres Čadca (1652x), okres Kysucké Nové Mesto (949x), Nová Bystrica (346x), Horný Vadičov (209x), Nesluša (176x), Vadičov (170x), Kysucké Nové Mesto (168x), Vysoká nad Kysucou (160x), Klokočov (156x), Zákopčie (131x), Makov (131x), Turzovka (123x), Korňa (103x), Čadca (101x), Ochodnica (98x), Dlhá nad Kysucou (97x), Oščadnica (89x), Riečnica (79x), Povina (74x), Staškov (72x), Harvelka (71x), Rudinská (66x), Dolný Vadičov (62x), Horelica (60x), Stará Bystrica (60x), Svrčinovec (59x), Olešná (55x), Budatínska Lehota (54x), Radoľa (51x), Rudina (45x)
miesto v okres Čadca
miesto v okres Kysucké Nové Mesto
miesto v Nová Bystrica

Podobné, Kysuce:

814x turistika, 714x miesto, 40x orientačný bod, 17x strom, 14x chranený strom, 6x turistické informácie, 5x poľovnícky posed, 4x ohnisko, 4x orientačná mapa, 3x miesto na piknik, 3x prístrešok, altánok, 2x komín, 1x atrakcia, 1x studňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kysuce

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kysuce.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.