Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » turistika » miesto

Miesto, Kysuce

Miesto v Kysuce

V Kysuce sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kysuce:, 1 z 17

Pod stráne, Vyšné Kamence, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Medzi cestami, Suľkov, Šibenice, Podhatie, Odlištie, Hore dolinkou, Nábrežie, Pod stenami, Hôrka, Sedliská, Šimunov jarok, Dolina, Nižné Kamence, Šimunov, Lány, Pod Drobniou, Horná Skotňa, Dolu Lánie, Kolo, Prostredný Vadičov, Obora, Mlynský náhon, Pod Lipkou, Trstie, Závodie, Rovne, Vyše mesta od Kysuce, Kamence, U Cipárov, U Solikov, U Dodulov, Dolný Kelčov, Ovčovce, Pavlíkovia, Podlieskova, U Šulanov, U Kadákov, Dučkov, Turkov, U Žilinčiarov, U Kubalov, Závodie, U Veselkov, Zadná Šatina, U Šupíkov, U Chalanov, Jedľovník, Sidorky, Vŕšok, U Sojkov, Na Michalke, Dybalka, Jančulova, Zlámana, U Kuchajdov, Redika

Miesto, Kysuce:, 2 z 17

Pod Skalinou, Raganov mlyn, Škradné, Vrchy, U Drľaka, Mindákovci, U Červenčíka, U Maľovaníka, U Mozolíka, U Romančíka, U Majtána, U Lacov, U Dzurinov, U Muchu, Hrehušky, U Hulíka, U Pistovčaka, U Bľačov, U Cisárika, Kozovia, U Bogáni, Na doline, Grenovia, Kišovia, U Halgaši, U Mackov, Klin, U Nuchalov, U Ninikov, Rečenová, Chalúpkova roľa, Na lúkach, Lachovia, Holienkovia, Talapkovia, Nad zábrehom, Pod štepmi, Pod Nedielku, Pod Kr -ovec, Do Kňažovca, Kliny, Pod dubom, Podbučky, Za medzu, Pod cintorínom, Rovné pri kríži, Medzi haj, Centrum (Čadca), U Sobolov, Mazúrovia, Predmlynie, Rovné, Krúžky, Prostredné lúky, Čerenka, Za Lány, U Kubaščíkov, Pod predný haj, Noskovec, Strana

Miesto, Kysuce:, 3 z 17

Ostredok, Pod Lysou, Lazisko, U Galjeríkov, Sobolová, Brhlová, Pochybov zárubok, Pod Lovisko, Zvonica, Nad studienkami, Holienkova, Mackova roľa, Šadibolovia, Predné Porubné, Pod stráňou, Za zahrady, Sporinskovia, Červeňovia, Kapitulovo, Miškovia, Pod kostolné, Puškátka, Mančarské, Hančinovia, Močiary, Granátov zárubok, Nad Pakancom, Fulierovia, U Blškov, Turkov, Kočí zámok, Brodkove, Pustina, Nizne Sutarovce, Jančulovia, Nová Bystrica, Burkov vrch, Slukov zárubok, Vysne Sutarovce, Ponad cesty, Pišojovia, U Okuliari, U Kulov, Kubínov zárubok, Šulganov zárubok, U Pantokov, U Vojtkov, Dedovka, Kosariska, U Valcuhov, Závodskovia, Dolný Vadičov, Pri píle, U Lacuchov, Kovalkove, U Tabacikov, Čerňanka, Mrožčakov zárubok, U Muchy, Kubušov zárubok, U Bublov

Miesto, Kysuce:, 4 z 17

Za chrasť, Kučákov zárubok, U Tuhovcaka, Vrchpriehona, Taranovia, Konarovci, Chlebov zárubok, Lazy, Pod bučky, Švancari, Rovienky, U Ptáka, Janelov zárubok, Sirov zárubok, Holáňovci, U mrenky, Pri kostole, Revajov zárubok, U Varmusov, Rybarie Rástoka, U Zajacov, Gachovia, U fajčiara, Koptákovce, Ostré, Lisková záhrada, Nižné Košariská, U Mudríkov, Fojtovo závodie, Na Rovienky, Pod hoľou, U Belajov, U Bzdilov, Taranovci, Kadurovci, Za riekou, U Janeskov, Bebčákovci, Bartková, Četkovci, U Privarčáka, Beľajky, Kianice, Biely Kríž, Púchovská rieka, Vyšné Hraničky, Brehy, Pavlíkovci, Cudnákovci, Papíkovci, Vršok, Doliny, Tomáškovci, U Bernátov, U klapky, U kvietka, Mlichovci, Vyšné Košariská, Fojtová, Kozov zárubok

Miesto, Kysuce:, 5 z 17

U Marcov, Partizánska, Mročkovci, Škorovci, Koptákovci, U Kurdeľa, Pod horou, U Fujakov, Didkovia, Janinský.p, Cabukovia, Sopkov, Frolovia, Karbašovci, U Papíkov, Kľukovia, U Jančíkov, U Chylíkov, Zbunovia, U Rapáňov, Juríčkovce, U Šopora, U Flintov, U Vojtkov, Letkovci, U Cisárikov, Varmusovci, U Haferov, U Madajov, Tutkovia, U Plechov, Gondekovci, Gacovci, Balogovia, U Vnukov, Gáborovia, Vyšné Riečky, U Lukosekov, U Ježíkov, Ridzákovia, Hažíci, U Kurucov, Banské, U Holých, U Trojákov, Tarabovia, Trnkovia, U Gablasov, Pri kopci, Birkovia, Pleniska, Peciari, U Tuščákov, Nižné Riečky, Hlinovia, Kádašová, Nádolie, Parišovce, U Učníkov, Flašíkovci

Miesto, Kysuce:, 6 z 17

Šemrovia, Slivkovský, U Nekorancov, U Holešov, Žiar, Blažkovci, U Michaliskov, U Horníkov, U Dedičov, U Stavinohov, U Benkov, Pupišovia, U Hrušky, U Cudrákov, Martakovia, U Sivákov, U Čuboňov, Zelenovci, Hoľa, U Polčákov, Hanušovia, Kukovia, Krúpovce, U Holazov, Pod priedomím, Kavičakovia, U Kordišov, U Mazurov, U Polievkov, U Jakubov, Uhrová, Mazurský, U Prasličákov, Rovňanov, U Sobkov, Rašťakovia, U Pantokov, U Siheľňov, Grúnik, Hlavice, U Grňákov, U Kovolikov, Zjavkovia, U Stopkov, U Bajakov, U Stuchlíkov, Filovia, Hulákovia, Dorociakovci, U Polkov, U Koniarov, Pleškovia, Krátkovia, Lobodášovci, U Haferov, Balalovia, Javorovci, Majt nky, Cenigovia, Fuskov

Miesto, Kysuce:, 7 z 17

Ryšovia, U Bednárov, Dudkovci, U Škrabákov, U Kontrov, Romanovia, U Beloňov, Ústredie, U Kľukov, Chovancovce, Platkovce, Potociarske, Homoľovce, Kutiny, Juríčkovce, U Beľanov, Na Kasárni, Na Kavuli, Štrbavovce, Grešakovce, Hrošovci, Liskovce, Drndovce, Na Vyšnej ceste, Jancovce, U Ninikov, U Čambalov, U Novákov, Žrebíky, Vyše kríža, Dlhé hony, Piesky, Parišovce, Červené, Ficková, Majtánky, U Bigošov, Sucháňovce, Skokanovce, Rybarie u Paľucha, Klimkovce, U Prpov, Janáčovce, Na Láne, Burďakovce, Dúbravky pod Vrchom, Hlobíci, Čulákovci, Majtánky, Lankovia, Kotliny, Dumkovce, Drnovce, Babuliakovce, U Šubíkov, Vlkovce, U Marčana, Burdakovce, U Trebulov, Za vrchom

Miesto, Kysuce:, 8 z 17

Breziny, Šimulacká, Adamkovce, Ondrušovce, Golisovia, Čerňanka, Gúckovce, Dlhé, Tabákovce, U Kovalov, Ústredie, U Nižných Labajov, Zadné Kršlisko, Pri Mlyne, Holovce, Jurdovce, Škovránovce, U Valičkov, Pololešná, U Bielých, U Makynov, U Paluchov, U Tarabov, Prachári, Kubišovia, Nad jarok, Kanisov, U Holákov, Pod Mokrým, Rieky, Zmatkovia, Nad jarkom, Pod kruhy, Pod Dúbravou, Rovné pod Uhelným, Jedľovina, U Hluchov, Husárovia, Dielnice, U Ganderákov, Hruškovia, U Sidorov, Fickovia, U Sobčakov, Korytová, Podhorie, Chrobákovia, Lány, U Papajov, Riečky, Frolovia, Chrensčov, Jarošovia, Nádolie, Priečnica, Zbojek, Badžgoňovia, Dolinky, Zapeklová I, Jama

Miesto, Kysuce:, 9 z 17

Kovale, U Jašov, U Slivky, Na kút, Kučiny, Mačkovce, Gajdošovia, U Bajcarov, Niže vsi pri cintoríne, Panské záhrady, Gajdošovci, U Pupikov, Nižní Slezákovci, Daždené, U Fojtika, U Varmusa, U Chajdov, U Škulkov, Murašonky, U Boháčikov, U Bugalov, U Malika, U Škorníka, U Bugalov, Sučikovci, U Belajov, Korňanka, Šľahorka, Škorňov Grúň, Ďurajčíkovci, Truchlíkovci, U Jašulkov, Matušský, Chýlikovci, U Malichera, Jendriskovci, U Vyšných Slezákov, Bajcarovia, Komaníková, Poliacky, U Fojtíkov, Sobčákovci, U Smažákov, U Majtánov, Lietava, Vavrecký, U Malicherov, U Muchov, Korcháň, Markovský, U Mikovčakov, Rudinský, Študentovci, Janovský, Lalinský, U Boháčov, Čikovský, Tkáčovský, U Šuľcov, Srníčkovci

Miesto, Kysuce:, 10 z 17

U Sadlekov, Bytčankovia, Valiasky, U Zajacov, Svačovský, Lovásovia, U Jančikov, Živčáková u Majtana, Kopanice, U Kríža, Dubačovci, U Zelenkov, Mravcovský, Mišovský, Maselský, Fujacký, Lodňanka, U Tomašov, Frankovský, Na breh, U Hlubiny, U Berčáka, Dlhovanská, Pri mostiku, Gorilov, Gerov, Kykula, Vysoký breh, Hažov, Janoška, Radvanky, pod Kamennou, Oselné, Zadky, Ščibalov, Predné jamy, Valkov vrch, Valkov, Mičov, Podolákov, Margušov, Madajka, Pitkové, Zadné jamy, Rubaň, Gorilov, Kopčisko, Grapy, Stožok, Šlapkov, Ráztoky, Z paše, Rovienky, Na doline, Pod Šatinou, Lieskové, Za vrchom, Sihoť, Kubačkovské, Príslop

Miesto, Kysuce:, 11 z 17

Sojkovské, Sidorky, Kykula, Na Lazy, Steny, Doliny, Skybíkovia, Husľov, Skala, Rúčkovské, U Baričákov, Kozárovka, Rovné pod Plešom, Bielkovky, Červená hora, Dlhé lúky, Vavricovské, Hnojníky, Zadné jamy, Od Kysuce niže mesta, U Masnicov, Zámostie, Pod Lazy, Dibalová, Rovne pod Škorcou, Pod Brezníky, Mliečovy, Stráne, Kysucká, Sovička, Horné lazy, Za Dúbravou, Pod brehom, Kubičovský vrch, Brehy, Nad záhradou, Vrch Rieka, Na vrch, Pod Košariská, Janitová, Gajdicová, Medze, Žeriavka, Za goľajou, U Mikundov, Brehy, Urbarský les, Janetková, Brezníky, Predná Šatina, Pod skalou, Na vrchu, Závršie, Mondíky, Urosová, U Ritnošov, Čerňanová, Na rieky, Drožčiakov vrch, U Košinárov

Miesto, Kysuce:, 12 z 17

Čeršľa, Uhelné, Lazy, Pod Metiskom, Štrbové močiary, U Kubačkov, Dálnie, Liesková, Hôrky, Za vrchom, U Buchtov, Rokytie, Kornačovka, Nad Radolou, Panský Vrch, Závršie, Lučanovská, U Šuranov, Murovanica, Istenka, U Putkov, Nad háj, U Rekšov, Volárska, Červená Hlina, Hore potočie, Háje, Nad Mačkom, Na dolinkách, Grúň, Baričákovský vrch, Lučiská, Čierne doliny, Furmanec, U Sedalov, Tomkovský vrch, Grúň, Brehy, Na grúni, Na Vŕšku, U Trhanov, Žulierovce, U Cipkov, Radvanovo, Na Kamenec, Jeseníky, Na kopce, Medzi potôčky, Nad mlynom, Oblesky, Slančíkovia, Fojtíková, Zahumenská grapa, Na Kysuci, Medzi potokmi, Diel, Metiská, Blažková, U Grušpierov, Novina

Miesto, Kysuce:, 13 z 17

Pod Vrchovinou, Lazy medzi cestami, Pokrývky, Do Vlčaka, Pálenica, U Ďurkáčov, Michalka, Dolina, Pod Zlámanou, Liskovia, Škorca, Zátoka, Za Metiská, Matúšovské, Vŕšky, Ostrica, Boky, U Kormanov, U Roha, Stopkovci, Maliarka, Vajanko, U Bakľa, U Hubov, Poľany, Gaborské, UJaroša, Prihaliny, Vyšné Kyčery, U Ťažkých, Za Kúty, Šupalikovia, Hromadovia, U Škuľavíka, U Salajov, Čelo, Na skalke, U Papučov, Grúň, Mračkov, Židové, Dolné Lazy, Hrady, U Zajaca, U Gajdoši, Horné Rovne, Popod Salaji, U Pajaši, Zastudnie, Belkovské, Mičurské, Pod Ohreškom, Muchovské, Za vrchom, U Jantošíka, Obora, U Jantulov, U Bernata, Popod Zlomiská, Lieskovina

Miesto, Kysuce:, 14 z 17

Pod jablonkami, U Cabajov, Pri Malom Ostrom, Medzi Ostré, Ku doline, Hony, Huboč, Medzi Vodami, Hŕbky, Snôžok, Surovina, Pri Veľkom Ostrom, Žabkové zeme, Poza Briežky, Kráľov breh, Andrisova, Kruh, Šieste, Petkova roľa, Nižná Starohradská, Červené hliny, Šiaš, Podvršie, Romaníkova, Svorita, Krasotin, Romaníkova roľa, Za haj, Pod Ladom horu, Palenica, Obrzok, Klin, Paprudie, Honce, Boďová, Hôrka, Lán, Brehy, Pod Bizov vrch, Kulov vŕšok, Silkovo, Jamy, Sobolova, Hančinova, Pod horou, Medzi lúkami, Na l n, Klanicovia, Loviská, Skriželné,Krasotín, Do potoka, Zadky, Za Krčahovce, Korybany, Brvene, Hore Mraznicou, Podhlbočie, Kašička, Žľabina, Brehy, Doliny

Miesto, Kysuce:, 15 z 17

Kašajské lazy, Stráňa, Uhlisko, Lány, Michalkovo, Peťková, Šumská roľa, Kubešov vrch, Podlejšie, Tomaškovo, Peťková roľa, Nad sadkom, Dlhé hony, Močiare, Solnicovo, Pod lúky, Za dolinku, Kriv, Nad cestou, Srubitá, Sýkorové, Poruby, Strapáčova, Za stránicou, Burovo, Pod Žiarcom, Zajarčie, Sečisko, Trávniky, Šumska roľa, Za Laziskom, Sluková, Sabatka a Čerchľa, Mackova, Podolinská, Pod Makoviskom, Ďurčov lúka, Vŕšok, Pred hrebienkom, Vŕšok-II., Pastvova roľa, Pod Diely, Dolina, Brehy, Za cestou, Eliašovo, Za plánkou, Nad potoky, Bubnová, Lanske, Romaníkova, Čerchľa, Rača, Brisk, Za palenicami, Lovisko, Pod Požehu, Pod Sečiskom polianky, Osikoviny, Horúce, Pod Poľanami

Miesto, Kysuce:, 16 z 17

Košaricka strana, Za Kr -ovec, Pod straňou, Porubné, Peťkovia a Pradenovia, Dolné Hrby, Valašské, Dielnice, Nad Valašské, Do kopca, Zajacké Janovo, Jamy, Nosko, Kopec, Kráčiny, Zadný háj, Hôrky, Dúžany, Hraščanky, Horné Hrby, Za horou, Hrby, Malý Ostredok, Kašajské Janovo, Pri cintoríne, Krčiny, Mackovia na vrchu, Kaplické, Hlotské lúky, Hlboké jamy, Košarick palenica, Vojtková mláka, Pod Žiar, Medzi kopce, Z vršky, Veľký Ostredok, Čerchle, Pri Kr -ovci, Vrchy, Pokrývkova, Sobolova, Kotrisova u Lachov, Za kruh, Pod dielmi, Pod zadný háj, Kúty, Peťkova roľa, Crkovo, Šebeň, Kovačíkov, Michalcovia, Za jarkom, Chalúpková, Taralka, Okruhlica, Meridza, Nad Petríkov haj, Radovka, Pod Klukovo, Klukovo

Miesto, Kysuce:, 17 z 17

Kotrisová, Kyselovické, Mackova, Romaníkova, Bučníky, Na chmelovú Obšívaných, Pod lovište, Harvelka, Sajdovia, Ďuranovo, Pod Vlčovou, Danihlovci, Pálenice, Mohylovia, Nová Bystrica, Sajdov zárubok, Zadná grapa, Skopová na Neslúchanom, Bisahova, Vyšná mohyla, Maťašovo, Vyšná Pleškova, Ricierky, Nad Kuricom, Halvonka, Úvaliny, Timková, Košariská, Šarady, Od Polian, Nad čerešeň, Haj, Kuricovia, Grapa prostredná, Drlov haj, Sajdovia, Marunovia, Bizov vrch, Judáci, Jančulova kúpnica

miesto inde

okres Čadca (1342x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), Nová Bystrica (346x), Vadičov (221x), Horný Vadičov (197x), Nesluša (172x), Kysucké Nové Mesto (159x), Vysoká nad Kysucou (157x), Klokočov (155x), Makov (128x), Zákopčie (128x), Turzovka (120x), Korňa (101x), Čadca (97x), Ochodnica (96x), Dlhá nad Kysucou (95x), Oščadnica (87x), Riečnica (80x), Povina (72x), Harvelka (71x), Staškov (71x), Rudinská (64x), Horelica (59x), Stará Bystrica (57x), Svrčinovec (56x), Dolný Vadičov (55x), Budatínska Lehota (53x), Olešná (51x), Radoľa (49x), Rudina (45x)
miesto v okres Čadca
miesto v okres Kysucké Nové Mesto
miesto v Nová Bystrica

Podobné, Kysuce:

2715x turistika, 2079x miesto, 302x orientačný bod, 86x turistické informácie, 52x strom, 46x chranený strom, 45x orientačná mapa, 27x prístrešok, altánok, 25x poľovnícky posed, 13x ohnisko, 13x atrakcia, 12x miesto na piknik, 7x studňa, 6x komín, 2x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kysuce

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kysuce.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.