Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » turistika » miesto

Miesto, Kysuce

Miesto v Kysuce

V Kysuce sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kysuce:, 1 z 17

Pod stráne, Vyšné Kamence, Niže mesta medzi cestami, Dukelská štvrť, Medzi cestami, Suľkov, Šibenice, Podhatie, Odlištie, Šimunov jarok, Hôrka, Hore dolinkou, Dolina, Šimunov, Pod Drobniou, Lány, Pod stenami, Nábrežie, Nižné Kamence, Sedliská, Horná Skotňa, Dolu Lánie, Prostredný Vadičov, Kolo, Trstie, Pod Lipkou, Mlynský náhon, Vrchy, Obora, Vyše mesta od Kysuce, Rovne, Závodie, Kamence, U Solikov, U Cipárov, Ovčovce, Dolný Kelčov, Pavlíkovia, U Dodulov, Podlieskova, Jedľovník, Na Michalke, Sidorky, U Sojkov, U Chalanov, Závodie, Zadná Šatina, Turkov, Vŕšok, U Kubalov, U Šupíkov, U Veselkov, U Žilinčiarov, Dučkov, U Šulanov, U Kadákov, Jančulova, Redika, Pod Skalinou, Dybalka

Miesto, Kysuce:, 2 z 17

Zlámana, Raganov mlyn, U Kuchajdov, Škradné, U Drľaka, U Majtána, U Mozolíka, U Romančíka, Mindákovci, U Maľovaníka, U Červenčíka, U Bľačov, Hrehušky, U Lacov, U Pistovčaka, U Muchu, U Cisárika, U Dzurinov, U Hulíka, U Halgaši, Na doline, Kozovia, Kišovia, U Mackov, Červeňovia, U Bogáni, Grenovia, U Ninikov, Rečenová, U Nuchalov, Burkov vrch, Chalúpkova roľa, Na lúkach, Lachovia, Holienkovia, Talapkovia, Medzi haj, Predmlynie, Čerenka, Noskovec, Mazúrovia, Kliny, Podbučky, Kutiny, Pod Nedielku, Strana, Pod cintorínom, Pod predný haj, Do Kňažovca, Prostredné lúky, Za medzu, U Kubaščíkov, Rovné, Pod dubom, Nad zábrehom, Pod štepmi, Krúžky, U Sobolov, Rovné pri kríži, Pod Kr -ovec

Miesto, Kysuce:, 3 z 17

Centrum (Čadca), Za Lány, Holienkova, Klin, Pod stráňou, Sobolová, Brhlová, Miškovia, Predné Porubné, Lazisko, Šadibolovia, Nad studienkami, Zvonica, Pod Lysou, Pochybov zárubok, Sporinskovia, Kapitulovo, Ostredok, U Galjeríkov, Pod Lovisko, Mackova roľa, Za zahrady, Jančulovia, Pustina, Pod kostolné, Mančarské, Kočí zámok, U Blškov, Hančinovia, Močiary, U Valcuhov, Puškátka, Granátov zárubok, Nad Pakancom, Nová Bystrica, Fulierovia, Ponad cesty, Pišojovia, Vysne Sutarovce, Kovalkove, Slukov zárubok, Dedovka, Nizne Sutarovce, Turkov, U Tuhovcaka, Šulganov zárubok, Brodkove, Dolný Vadičov, Kosariska, U Muchy, U Kulov, U Pantokov, Kubínov zárubok, Závodskovia, Konarovci, U Lacuchov, Pri píle, Za chrasť, Lazy, Mrožčakov zárubok, Švancari

Miesto, Kysuce:, 4 z 17

Kučákov zárubok, Čerňanka, Kubušov zárubok, Chlebov zárubok, Vrchpriehona, Taranovia, U Tabacikov, U Okuliari, Pod bučky, U Bublov, U Vojtkov, Sirov zárubok, U Ptáka, Rovienky, Janelov zárubok, Vyšné Hraničky, Brehy, Revajov zárubok, U Belajov, Taranovci, Púchovská rieka, Pavlíkovci, Na Rovienky, Ostré, Lisková záhrada, Gachovia, U Janeskov, Koptákovce, Četkovci, Rybarie Rástoka, U Privarčáka, Fojtovo závodie, U mrenky, Doliny, U fajčiara, Bebčákovci, Za riekou, U Zajacov, U Varmusov, Bartková, U Bzdilov, Vršok, U Mudríkov, U Bernátov, Tomáškovci, Nižné Košariská, U klapky, Beľajky, Biely Kríž, Pod hoľou, Kadurovci, Papíkovci, Cudnákovci, Kianice, Pri kostole, Holáňovci, Kozov zárubok, U Marcov, Pod horou, U kvietka

Miesto, Kysuce:, 5 z 17

Škorovci, Koptákovci, Vyšné Košariská, Partizánska, Fojtová, Mlichovci, U Kurdeľa, Mročkovci, Nádolie, Zbunovia, U Šopora, U Haferov, Ridzákovia, Gondekovci, U Jakubov, Gacovci, Slivkovský, Pod priedomím, U Fujakov, U Tuščákov, U Ježíkov, Varmusovci, U Sivákov, Birkovia, Karbašovci, U Vnukov, Pleniska, Hanušovia, Gáborovia, Janinský.p, U Plechov, U Prasličákov, Parišovce, Kádašová, Trnkovia, Hažíci, U Gablasov, Pri kopci, Uhrová, U Mazurov, Zelenovci, Žiar, U Madajov, Šemrovia, Hoľa, U Polievkov, U Nekorancov, U Polčákov, Tutkovia, Hlinovia, Tarabovia, U Horníkov, Kľukovia, Kukovia, Rovňanov, U Papíkov, U Lukosekov, Kavičakovia, U Učníkov, Sopkov

Miesto, Kysuce:, 6 z 17

Martakovia, Krúpovce, U Rapáňov, U Flintov, U Stavinohov, U Cisárikov, Peciari, U Trojákov, Mazurský, Didkovia, U Kordišov, Blažkovci, Cabukovia, U Čuboňov, Frolovia, U Holazov, Balogovia, U Jančíkov, Banské, U Holešov, U Kurucov, U Dedičov, U Benkov, U Cudrákov, Vyšné Riečky, Pupišovia, U Chylíkov, Juríčkovce, U Michaliskov, U Hrušky, Nižné Riečky, Letkovci, U Vojtkov, U Holých, Flašíkovci, Majt nky, U Grňákov, U Kovolikov, U Kontrov, Romanovia, Filovia, U Sobkov, U Siheľňov, U Pantokov, U Stuchlíkov, Rašťakovia, U Škrabákov, Javorovci, Balalovia, Fuskov, U Bednárov, Pleškovia, Hlavice, Ryšovia, U Haferov, U Bajakov, Grúnik, Krátkovia, Dorociakovci, Lobodášovci

Miesto, Kysuce:, 7 z 17

Hulákovia, U Polkov, U Stopkov, U Koniarov, Zjavkovia, Dudkovci, Cenigovia, Burďakovce, Dúbravky pod Vrchom, Čulákovci, U Ninikov, U Marčana, Štrbavovce, U Čambalov, Vlkovce, Na Láne, Vyše kríža, Červené, Klimkovce, Grešakovce, U Beloňov, Šimulacká, Za vrchom, Homoľovce, Majtánky, Piesky, Lankovia, U Bigošov, Drnovce, Na Kasárni, Babuliakovce, U Kľukov, U Trebulov, U Beľanov, Rybarie u Paľucha, Žrebíky, Drndovce, Parišovce, U Šubíkov, Na Kavuli, Ústredie, U Prpov, Hrošovci, Dlhé hony, Majtánky, Platkovce, Breziny, Sucháňovce, Liskovce, Chovancovce, Skokanovce, Adamkovce, Jancovce, Hlobíci, Juríčkovce, Dumkovce, Potociarske, U Novákov, Na Vyšnej ceste, Burdakovce

Miesto, Kysuce:, 8 z 17

Ficková, Kotliny, Janáčovce, U Paluchov, Čerňanka, U Kovalov, U Tarabov, Škovránovce, Golisovia, U Valičkov, Jurdovce, U Bielých, Pololešná, U Makynov, Ondrušovce, Ústredie, Dlhé, Pri Mlyne, Tabákovce, Holovce, Zadné Kršlisko, U Nižných Labajov, Gúckovce, Prachári, Pod Dúbravou, Chrensčov, U Ganderákov, Chrobákovia, U Sobčakov, Husárovia, Nad jarok, Lány, U Hluchov, Kubišovia, Rovné pod Uhelným, Pod Mokrým, Frolovia, Rieky, Podhorie, Nad jarkom, Korytová, Fickovia, Riečky, U Papajov, Kanisov, U Sidorov, Dielnice, Pod kruhy, U Holákov, Jedľovina, Zmatkovia, Hruškovia, Jama, Panské záhrady, U Jašov, Zbojek, U Bajcarov, Niže vsi pri cintoríne, Kovale, Zapeklová I

Miesto, Kysuce:, 9 z 17

Gajdošovia, Dolinky, U Slivky, Kučiny, Priečnica, Nádolie, Jarošovia, Na kút, Mačkovce, Badžgoňovia, U Bugalov, Truchlíkovci, Nižní Slezákovci, U Chajdov, Komaníková, U Jašulkov, Šľahorka, U Boháčikov, Sučikovci, U Pupikov, U Fojtíkov, U Škorníka, Bajcarovia, U Vyšných Slezákov, U Bugalov, Sobčákovci, Korňanka, Murašonky, Chýlikovci, U Malichera, U Varmusa, U Malika, Škorňov Grúň, Daždené, Gajdošovci, U Fojtika, Poliacky, Ďurajčíkovci, Matušský, U Škulkov, Jendriskovci, U Belajov, U Mikovčakov, Korcháň, Rudinský, Markovský, Lalinský, Lietava, Čikovský, Bytčankovia, U Sadlekov, U Šuľcov, Tkáčovský, Študentovci, U Malicherov, U Majtánov, Srníčkovci, U Muchov, Vavrecký, Janovský

Miesto, Kysuce:, 10 z 17

U Boháčov, U Smažákov, Valiasky, Lovásovia, Dubačovci, U Jančikov, U Zelenkov, Kopanice, Mravcovský, U Kríža, U Zajacov, Svačovský, Mišovský, Živčáková u Majtana, Lodňanka, Fujacký, Maselský, U Tomašov, Frankovský, Na breh, U Hlubiny, U Berčáka, Dlhovanská, Zadky, Gerov, Janoška, Hažov, Valkov vrch, Podolákov, Vysoký breh, Kykula, Kopčisko, Grapy, pod Kamennou, Pitkové, Zadné jamy, Predné jamy, Mičov, Gorilov, Madajka, Gorilov, Pri mostiku, Ščibalov, Rubaň, Valkov, Radvanky, Oselné, Margušov, Stožok, Ráztoky, Šlapkov, Pod Lazy, U Buchtov, Husľov, U Baričákov, Predná Šatina, Rovne pod Škorcou, Mondíky, Od Kysuce niže mesta, Rovienky

Miesto, Kysuce:, 11 z 17

Zadné jamy, Tomkovský vrch, Urbarský les, Štrbové močiary, Sojkovské, Na vrchu, Čierne doliny, Červená Hlina, U Sedalov, Na rieky, Na vrch, Brehy, Zámostie, U Kubačkov, Lučiská, Hôrky, Horné lazy, U Mikundov, U Rekšov, Uhelné, Lazy, Brezníky, Pod Šatinou, Pod skalou, Pod Brezníky, Pod Metiskom, Závršie, Kubačkovské, Doliny, Na doline, Grúň, Janetková, Sihoť, Dálnie, Hnojníky, Istenka, Mliečovy, Lieskové, Brehy, Závršie, Za vrchom, Skybíkovia, Sidorky, U Ritnošov, Nad háj, Sovička, Čeršľa, Urosová, Volárska, U Košinárov, Dlhé lúky, Vavricovské, Červená hora, Kozárovka, Janitová, Lučanovská, Rokytie, Na dolinkách, Rovné pod Plešom, Panský Vrch

Miesto, Kysuce:, 12 z 17

Háje, Pod Košariská, Brehy, U Putkov, Kysucká, Z paše, Kykula, Furmanec, Nad Mačkom, Baričákovský vrch, Žeriavka, Gajdicová, U Šuranov, Príslop, Bielkovky, U Masnicov, Liesková, Za Dúbravou, Nad záhradou, Medze, Čerňanová, Za goľajou, Steny, Hore potočie, Rúčkovské, Skala, Na Lazy, Kornačovka, Vrch Rieka, Grúň, Stráne, Pod brehom, Drožčiakov vrch, Murovanica, Kubičovský vrch, Za vrchom, Nad Radolou, Dibalová, Fojtíková, Na Kamenec, Michalka, Metiská, Pálenica, U Grušpierov, Novina, Dolina, Matúšovské, Pod Zlámanou, Pokrývky, Diel, Za Metiská, Zátoka, Blažková, Slančíkovia, Na grúni, Liskovia, U Trhanov, U Cipkov, Pod Vrchovinou, Škorca

Miesto, Kysuce:, 13 z 17

Radvanovo, Medzi potokmi, Boky, Na Kysuci, Na Vŕšku, Medzi potôčky, Žulierovce, Vŕšky, Jeseníky, U Ďurkáčov, Nad mlynom, Ostrica, Lazy medzi cestami, Do Vlčaka, Na kopce, Zahumenská grapa, Oblesky, U Roha, U Papučov, U Škuľavíka, U Ťažkých, Dolné Lazy, U Bakľa, Horné Rovne, U Salajov, Hromadovia, Na skalke, Gaborské, Prihaliny, U Kormanov, Šupalikovia, Zastudnie, U Gajdoši, Belkovské, U Zajaca, Maliarka, Mičurské, Stopkovci, Vyšné Kyčery, Mračkov, Židové, Vajanko, U Hubov, U Pajaši, Hrady, Poľany, Pod Ohreškom, Grúň, Čelo, Za Kúty, UJaroša, Popod Salaji, U Jantošíka, Za vrchom, Popod Zlomiská, Muchovské, Obora, U Jantulov, Lieskovina, U Bernata

Miesto, Kysuce:, 14 z 17

U Cabajov, Huboč, Hony, Pri Malom Ostrom, Pod jablonkami, Medzi Ostré, Medzi Vodami, Ku doline, Burovo, Červené hliny, Pod lúky, Sečisko, Mackova, Do kopca, Klin, Jamy, Kašajské lazy, Hrby, Svorita, Meridza, Nad Valašské, Romaníkova, Čerchľa, Podvršie, Za plánkou, Bučníky, Do potoka, Hôrky, Pastvova roľa, Šiaš, Obrzok, Brisk, Za Laziskom, Pri cintoríne, Dolné Hrby, Kulov vŕšok, Kašička, Romaníkova, Michalkovo, Nižná Starohradská, Vrchy, Pod straňou, Malý Ostredok, Klanicovia, Kubešov vrch, Žabkové zeme, Sabatka a Čerchľa, Pod Požehu, Kotrisova u Lachov, Horné Hrby, Medzi lúkami, Chalúpková, Pokrývkova, Jamy, Andrisova, Kruh, Šieste, Pod horou, Poza Briežky, Medzi kopce, Hŕbky

Miesto, Kysuce:, 15 z 17

Za Kr -ovec, Pod Diely, Hraščanky, Pod Klukovo, Pri Kr -ovci, Radovka, Krasotin, Klukovo, Podolinská, Podlejšie, Snôžok, Peťková, Podhlbočie, Bubnová, Pod zadný háj, Korybany, Za horou, Za kruh, Palenica, Surovina, Košarick palenica, Brehy, Šumska roľa, Kaplické, Lány, Čerchle, Za palenicami, Nad Petríkov haj, Vŕšok, Močiare, Pod Makoviskom, Srubitá, Kráčiny, Zadky, Solnicovo, Zajarčie, Za Krčahovce, Za cestou, Kyselovické, Romaníkova roľa, Hlotské lúky, Poruby, Kráľov breh, Tomaškovo, Kúty, Šebeň, Šumská roľa, Mackovia na vrchu, Stráňa, Crkovo, Kovačíkov, Paprudie, Sýkorové, Peťkovia a Pradenovia, Pod Žiar, Ďurčov lúka, Nad potoky, Zajacké Janovo, Dielnice, Trávniky

Miesto, Kysuce:, 16 z 17

Vojtková mláka, Lovisko, Zadný háj, Romaníkova, Nad cestou, Kašajské Janovo, Taralka, Kotrisová, Žľabina, Hôrka, Sobolova, Hančinova, Na l n, Porubné, Pri Veľkom Ostrom, Dlhé hony, Lán, Silkovo, Vŕšok-II., Dúžany, Brvene, Sluková, Hore Mraznicou, Hlboké jamy, Mackova, Loviská, Nosko, Z vršky, Brehy, Horúce, Doliny, Pod Poľanami, Brehy, Krčiny, Osikoviny, Strapáčova, Rača, Okruhlica, Za jarkom, Sobolova, Kriv, Honce, Skriželné,Krasotín, Za dolinku, Eliašovo, Boďová, Peťkova roľa, Pred hrebienkom, Pod Sečiskom polianky, Za stránicou, Uhlisko, Nad sadkom, Kopec, Dolina, Pod Žiarcom, Veľký Ostredok, Petkova roľa, Michalcovia, Košaricka strana, Peťková roľa, Lanske

Miesto, Kysuce:, 17 z 17

Pod dielmi, Pod Ladom horu, Za haj, Pod Bizov vrch, Valašské, Ostredky, Bizov vrch, Nad skopovou, Pod grapom, Kráľovská, Kašubov, Pavelkov, Brandysovia, Matejovo, Pod Vyšnými Hohlovkami, Granátovia, Šumská, Danková, Sajdovia, Beskyd pri Trojačke, Kuricovia, Pri jarku, Romanovia, V Krchovom kúte, Medzi Hohlovkami, Pleškov Nižná, Gemeľov, Miškov zárubok, Bystričné, Bardačová, Romanov, Pod Petríkov haj, Kučovo, Pokrývkova roľa, Na Žihľave, Hohlovky, Polianka, Šarady, Podhruščie, Kotrisova, Na chmelovú Obšívaných, Kotriská

miesto inde

okres Čadca (1342x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), Nová Bystrica (346x), Vadičov (221x), Horný Vadičov (197x), Nesluša (172x), Kysucké Nové Mesto (159x), Vysoká nad Kysucou (157x), Klokočov (155x), Makov (128x), Zákopčie (128x), Turzovka (120x), Korňa (101x), Čadca (97x), Ochodnica (96x), Dlhá nad Kysucou (95x), Oščadnica (87x), Riečnica (80x), Povina (72x), Harvelka (71x), Staškov (71x), Rudinská (64x), Horelica (59x), Stará Bystrica (57x), Svrčinovec (56x), Dolný Vadičov (55x), Budatínska Lehota (53x), Olešná (51x), Radoľa (49x), Rudina (45x)
miesto v okres Čadca
miesto v okres Kysucké Nové Mesto
miesto v Nová Bystrica

Podobné, Kysuce:

2711x turistika, 2079x miesto, 302x orientačný bod, 81x turistické informácie, 53x strom, 47x chranený strom, 44x orientačná mapa, 26x prístrešok, altánok, 25x poľovnícky posed, 14x atrakcia, 13x ohnisko, 12x miesto na piknik, 7x studňa, 6x komín, 2x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kysuce

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kysuce.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.