Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Kysuce » turistika » miesto

Miesto, Kysuce

Miesto v Kysuce

V Kysuce sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Kysuce:, 1 z 17

Pod stráne, Vyšné Kamence, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Suľkov, Medzi cestami, Šibenice, Podhatie, Odlištie, Pod stenami, Šimunov, Hôrka, Sedliská, Pod Drobniou, Dolina, Hore dolinkou, Nábrežie, Šimunov jarok, Nižné Kamence, Lány, Horná Skotňa, Dolu Lánie, Kolo, Mlynský náhon, Pod Lipkou, Trstie, Závodie, Kamence, U Hlubiny, Obora, Prostredný Vadičov, Rovne, Vyše mesta od Kysuce, U Solikov, Pavlíkovia, Dolný Kelčov, U Cipárov, Ovčovce, U Dodulov, Podlieskova, U Kadákov, Sidorky, U Kubalov, U Žilinčiarov, U Šupíkov, U Sojkov, Jedľovník, Turkov, U Šulanov, U Chalanov, Závodie, U Veselkov, Zadná Šatina, Na Michalke, Dučkov, Vŕšok, Dybalka, U Kuchajdov, Redika, Pod Skalinou

Miesto, Kysuce:, 2 z 17

Zlámana, Vrchy, Škradné, U Romančíka, U Maľovaníka, U Mozolíka, Mindákovci, U Drľaka, U Majtána, U Červenčíka, U Dzurinov, U Bľačov, Hrehušky, U Hulíka, U Lacov, U Cisárika, U Muchu, U Pistovčaka, U Mackov, U Bogáni, U Halgaši, Grenovia, Na doline, Kozovia, Kišovia, Raganov mlyn, Klin, Jančulova, U Nuchalov, U Ninikov, Na lúkach, Chalúpkova roľa, Lachovia, Holienkovia, Talapkovia, Pod dubom, Do Kňažovca, U Sobolov, Za medzu, Kliny, Medzi haj, Pod Kr -ovec, Pod predný haj, Mazúrovia, Pod Nedielku, Za Lány, Predmlynie, Centrum (Čadca), Podbučky, Krúžky, Rovné pri kríži, Pod cintorínom, Noskovec, Nad zábrehom, Čerenka, U Kubaščíkov, Strana, Žrebíky, Prostredné lúky, Pod štepmi

Miesto, Kysuce:, 3 z 17

Rovné, Holienkova, Ostredok, Miškovia, Nad studienkami, U Galjeríkov, Za zahrady, Šadibolovia, Predné Porubné, Lazisko, Sobolová, Brhlová, Zvonica, Červeňovia, Pod Lovisko, Kapitulovo, Pod Lysou, Mackova roľa, Pod stráňou, Pochybov zárubok, Sporinskovia, Fulierovia, Turkov, Granátov zárubok, Močiary, Rečenová, Pustina, U Blškov, Brodkove, Puškátka, Burkov vrch, Nad Pakancom, Kočí zámok, Jančulovia, Hančinovia, Pod kostolné, Mančarské, Nová Bystrica, U Pantokov, Vysne Sutarovce, Ponad cesty, Pri píle, Slukov zárubok, Pišojovia, U Valcuhov, Dedovka, Závodskovia, U Okuliari, Šulganov zárubok, Dolný Vadičov, U Muchy, Nizne Sutarovce, U Kulov, Kubínov zárubok, Taranovia, Kosariska, Kovalkove, U Lacuchov, U Bublov, Vrchpriehona, Chlebov zárubok

Miesto, Kysuce:, 4 z 17

Konarovci, Lazy, U Vojtkov, Čerňanka, Pod bučky, U Tuhovcaka, Kubušov zárubok, Za chrasť, Mrožčakov zárubok, Kučákov zárubok, U Tabacikov, Švancari, Rovienky, Janelov zárubok, U Ptáka, Sirov zárubok, Kadurovci, Nižné Košariská, Gachovia, Beľajky, Bartková, U fajčiara, Ostré, Za riekou, Taranovci, U klapky, Pavlíkovci, Četkovci, U Bernátov, Lisková záhrada, Cudnákovci, U Belajov, Na Rovienky, Vršok, Púchovská rieka, Vyšné Hraničky, U Zajacov, Biely Kríž, Revajov zárubok, U Privarčáka, Fojtovo závodie, U Varmusov, Brehy, Koptákovce, Pod hoľou, Tomáškovci, U Janeskov, Doliny, Holáňovci, Pri kostole, U mrenky, Papíkovci, Bebčákovci, U Mudríkov, Rybarie Rástoka, U Bzdilov, Kianice, Kozov zárubok, U Kurdeľa, U Marcov

Miesto, Kysuce:, 5 z 17

U kvietka, Mlichovci, Fojtová, Partizánska, Vyšné Košariská, Pod horou, Škorovci, Koptákovci, Mročkovci, Balogovia, Kavičakovia, U Polčákov, Ridzákovia, Hanušovia, Nižné Riečky, U Kordišov, Tutkovia, Gáborovia, U Holešov, Hoľa, Mazurský, Letkovci, Janinský.p, U Učníkov, U Stavinohov, Juríčkovce, U Nekorancov, U Chylíkov, Pleniska, Birkovia, U Flintov, U Prasličákov, U Ježíkov, Kukovia, Tarabovia, Cabukovia, Peciari, Pupišovia, U Sivákov, U Čuboňov, Pod priedomím, Hlinovia, Gacovci, Trnkovia, U Kurucov, U Cudrákov, Rovňanov, U Polievkov, Nádolie, U Mazurov, Gondekovci, Kľukovia, Sopkov, U Plechov, U Dedičov, U Holazov, U Papíkov, U Horníkov, Vyšné Riečky, U Vojtkov

Miesto, Kysuce:, 6 z 17

Žiar, U Hrušky, U Trojákov, Flašíkovci, U Holých, U Lukosekov, U Jakubov, U Jančíkov, U Vnukov, U Cisárikov, U Haferov, Krúpovce, Slivkovský, Pri kopci, Karbašovci, Hažíci, U Tuščákov, U Michaliskov, U Šopora, Martakovia, Varmusovci, Kádašová, U Gablasov, Blažkovci, Banské, Uhrová, Didkovia, Zelenovci, U Madajov, Zbunovia, Parišovce, Šemrovia, U Benkov, Frolovia, U Rapáňov, U Fujakov, U Škrabákov, U Siheľňov, U Koniarov, U Stuchlíkov, U Bednárov, U Haferov, U Stopkov, Dorociakovci, Ryšovia, U Grňákov, Majt nky, Balalovia, U Bajakov, Rašťakovia, U Polkov, Fuskov, U Kovolikov, Hulákovia, Romanovia, Cenigovia, U Kontrov, Grúnik, U Sobkov, Zjavkovia

Miesto, Kysuce:, 7 z 17

Javorovci, Krátkovia, Pleškovia, Filovia, Lobodášovci, Dudkovci, U Pantokov, Hlavice, Na Kavuli, Dumkovce, Liskovce, Hrošovci, Dlhé hony, Ústredie, Skokanovce, Parišovce, U Kľukov, Breziny, Na Vyšnej ceste, Platkovce, Šimulacká, Chovancovce, U Ninikov, U Beloňov, Hlobíci, Burdakovce, U Prpov, Drndovce, Burďakovce, Kutiny, Vlkovce, Lankovia, Na Kasárni, Drnovce, Sucháňovce, U Čambalov, Štrbavovce, U Trebulov, U Novákov, Babuliakovce, U Bigošov, Juríčkovce, U Marčana, Červené, U Šubíkov, Jancovce, Dúbravky pod Vrchom, Majtánky, Čulákovci, Adamkovce, Potociarske, U Beľanov, Rybarie u Paľucha, Klimkovce, Za vrchom, Grešakovce, Ficková, Piesky, Kotliny, Majtánky

Miesto, Kysuce:, 8 z 17

Homoľovce, Vyše kríža, Janáčovce, Na Láne, U Nižných Labajov, Dlhé, U Makynov, Ondrušovce, Jurdovce, U Bielých, Škovránovce, Ústredie, Tabákovce, Golisovia, Holovce, U Tarabov, Pri Mlyne, Zadné Kršlisko, U Valičkov, Pololešná, Čerňanka, Gúckovce, U Paluchov, U Kovalov, Kanisov, Jedľovina, Dielnice, Pod Mokrým, Chrobákovia, U Ganderákov, Nad jarkom, U Sobčakov, Pod Dúbravou, U Sidorov, Korytová, Husárovia, Rovné pod Uhelným, U Hluchov, Zmatkovia, Chrensčov, Prachári, Pod kruhy, U Papajov, Kubišovia, Nad jarok, Podhorie, U Holákov, Frolovia, Fickovia, Rieky, Hruškovia, Lány, Riečky, Kovale, Zapeklová I, Panské záhrady, Zbojek, Jama, Mačkovce, U Jašov

Miesto, Kysuce:, 9 z 17

Badžgoňovia, Jarošovia, Kučiny, U Bajcarov, Na kút, Dolinky, Priečnica, Gajdošovia, Niže vsi pri cintoríne, U Slivky, Nádolie, U Chajdov, Bajcarovia, U Boháčikov, U Fojtika, Truchlíkovci, U Bugalov, Korňanka, Chýlikovci, Sučikovci, Komaníková, Jendriskovci, U Malika, U Jašulkov, Škorňov Grúň, U Škorníka, U Pupikov, Šľahorka, Poliacky, U Vyšných Slezákov, Gajdošovci, U Belajov, Ďurajčíkovci, U Malichera, Nižní Slezákovci, U Škulkov, Matušský, Murašonky, U Bugalov, U Fojtíkov, Daždené, U Varmusa, Sobčákovci, U Mikovčakov, U Malicherov, Čikovský, U Majtánov, Srníčkovci, Valiasky, Tkáčovský, Korcháň, Lietava, Rudinský, U Muchov, Lalinský, U Šuľcov, U Boháčov, Bytčankovia, Janovský, U Smažákov

Miesto, Kysuce:, 10 z 17

Vavrecký, Študentovci, Markovský, U Sadlekov, U Kríža, Svačovský, Lovásovia, U Zelenkov, Mravcovský, Mišovský, Dubačovci, Živčáková u Majtana, U Jančikov, U Zajacov, Kopanice, Maselský, Lodňanka, Fujacký, U Tomašov, Frankovský, Na breh, U Berčáka, Dlhovanská, Pitkové, Grapy, Zadné jamy, Margušov, Oselné, Zadky, Mičov, Ščibalov, Valkov, Gorilov, Janoška, Gerov, Valkov vrch, Pri mostiku, Rubaň, Podolákov, Predné jamy, pod Kamennou, Kykula, Gorilov, Hažov, Kopčisko, Vysoký breh, Radvanky, Madajka, Ráztoky, Šlapkov, Stožok, Horné lazy, Istenka, U Šuranov, Nad Radolou, Predná Šatina, Steny, Za vrchom, Vavricovské, Mliečovy

Miesto, Kysuce:, 11 z 17

Kubičovský vrch, Lučiská, Hôrky, U Mikundov, Panský Vrch, Sovička, Brehy, Gajdicová, U Košinárov, Bielkovky, U Sedalov, Čeršľa, Janitová, U Kubačkov, Janetková, Husľov, Červená hora, Hore potočie, Kubačkovské, Čerňanová, Rovienky, Na vrch, U Ritnošov, Závršie, Pod brehom, Žeriavka, Zámostie, Brehy, Sojkovské, Na rieky, Rovné pod Plešom, Štrbové močiary, Nad háj, Za vrchom, Murovanica, Na vrchu, Brezníky, Kozárovka, Grúň, Kykula, Závršie, Nad záhradou, Lazy, Zadné jamy, Doliny, Rokytie, Drožčiakov vrch, Stráne, Pod Metiskom, Rúčkovské, Uhelné, Vrch Rieka, Háje, U Masnicov, Liesková, Lieskové, Baričákovský vrch, Kornačovka, Za goľajou, Z paše

Miesto, Kysuce:, 12 z 17

Mondíky, Čierne doliny, U Baričákov, Medze, Pod Košariská, Červená Hlina, Dálnie, U Rekšov, Na dolinkách, Pod Brezníky, Na doline, Kysucká, Furmanec, Dlhé lúky, Brehy, Sidorky, U Putkov, Urosová, Pod skalou, Dibalová, Pod Lazy, Skybíkovia, Rovne pod Škorcou, Hnojníky, Od Kysuce niže mesta, Na Lazy, U Buchtov, Príslop, Za Dúbravou, Tomkovský vrch, Nad Mačkom, Sihoť, Grúň, Urbarský les, Volárska, Lučanovská, Skala, Pod Šatinou, Pod Vrchovinou, Slančíkovia, Zátoka, Oblesky, U Trhanov, Diel, Na grúni, Novina, Medzi potokmi, Pod Zlámanou, Lazy medzi cestami, Za Metiská, Na Kysuci, Boky, Radvanovo, Michalka, Dolina, U Ďurkáčov, Blažková, Žulierovce, Jeseníky, Metiská

Miesto, Kysuce:, 13 z 17

Matúšovské, U Grušpierov, Nad mlynom, Liskovia, Pálenica, U Cipkov, Škorca, Vŕšky, Fojtíková, Medzi potôčky, Pokrývky, Na Kamenec, Na kopce, Na Vŕšku, Do Vlčaka, Zahumenská grapa, Ostrica, Mičurské, UJaroša, Vajanko, Pod Ohreškom, Gaborské, Horné Rovne, Grúň, U Kormanov, Poľany, U Pajaši, U Papučov, Dolné Lazy, Za Kúty, Čelo, Hrady, U Gajdoši, Maliarka, Šupalikovia, U Hubov, Belkovské, U Škuľavíka, U Bakľa, Popod Salaji, Zastudnie, Prihaliny, Na skalke, U Zajaca, U Ťažkých, Hromadovia, Mračkov, Židové, Vyšné Kyčery, Stopkovci, U Salajov, U Roha, U Jantulov, Muchovské, Obora, Lieskovina, U Bernata, Za vrchom, U Jantošíka, Popod Zlomiská

Miesto, Kysuce:, 14 z 17

Hony, Ku doline, Medzi Ostré, Medzi Vodami, U Cabajov, Huboč, Pri Malom Ostrom, Pod jablonkami, Silkovo, Mackovia na vrchu, Za jarkom, Honce, Lovisko, Zajarčie, Kašajské Janovo, Medzi kopce, Hŕbky, Klanicovia, Klukovo, Z vršky, Podvršie, Michalkovo, Skriželné,Krasotín, Rača, Zajacké Janovo, Podlejšie, Nad sadkom, Sluková, Hlotské lúky, Romaníkova, Na l n, Mackova, Pod lúky, Hraščanky, Svorita, Sobolova, Hančinova, Uhlisko, Košaricka strana, Za horou, Malý Ostredok, Nad Valašské, Taralka, Burovo, Košarick palenica, Pod Požehu, Boďová, Šumská roľa, Podhlbočie, Jamy, Pod Ladom horu, Tomaškovo, Hlboké jamy, Sýkorové, Dlhé hony, Lány, Pod zadný háj, Pod horou, Meridza, Horné Hrby, Brehy

Miesto, Kysuce:, 15 z 17

Za palenicami, Dúžany, Kulov vŕšok, Korybany, Nosko, Eliašovo, Nad cestou, Crkovo, Šiaš, Vrchy, Bučníky, Pod Sečiskom polianky, Žabkové zeme, Za Kr -ovec, Poza Briežky, Medzi lúkami, Valašské, Pod Žiar, Ďurčov lúka, Kotrisová, Pod dielmi, Pastvova roľa, Dielnice, Paprudie, Veľký Ostredok, Hôrky, Surovina, Kyselovické, Pod Poľanami, Pred hrebienkom, Krčiny, Kráčiny, Červené hliny, Nad potoky, Šumska roľa, Stráňa, Sečisko, Okruhlica, Vojtková mláka, Kašička, Pod Žiarcom, Do kopca, Kruh, Šieste, Osikoviny, Doliny, Pri Veľkom Ostrom, Klin, Šebeň, Srubitá, Dolina, Mackova, Kráľov breh, Solnicovo, Kopec, Pod Klukovo, Čerchle, Za cestou, Kaplické, Za Laziskom

Miesto, Kysuce:, 16 z 17

Pod Makoviskom, Michalcovia, Lanske, Pri Kr -ovci, Za dolinku, Trávniky, Podolinská, Obrzok, Chalúpková, Peťková roľa, Kúty, Hôrka, Snôžok, Radovka, Romaníkova, Čerchľa, Pri cintoríne, Hore Mraznicou, Kriv, Krasotin, Brehy, Peťkova roľa, Brvene, Dolné Hrby, Horúce, Nad Petríkov haj, Romaníkova roľa, Zadky, Močiare, Za stránicou, Sobolova, Kubešov vrch, Bubnová, Kovačíkov, Palenica, Za haj, Za Krčahovce, Petkova roľa, Peťkovia a Pradenovia, Hrby, Vŕšok, Strapáčova, Brehy, Loviská, Brisk, Pod Diely, Kotrisova u Lachov, Porubné, Žľabina, Za kruh, Pokrývkova, Zadný háj, Sabatka a Čerchľa, Andrisova, Pod straňou, Za plánkou, Nižná Starohradská, Peťková, Jamy, Kašajské lazy, Do potoka

Miesto, Kysuce:, 17 z 17

Pod Bizov vrch, Lán, Romaníkova, Vŕšok-II., Poruby, Pod Starým dielom, Grapa prostredná, Pod Brýzgalkami, Kornádkova dolina, Cadrov zárubok, Podhruščie, Kubičinovia, Kašubov, Pavelkov, Malá dolina, Prival, Mala dolina, Jelenčiakova Poľana, Kresačka, Na Hvizdákovo, Šadibolová hoľa, Gemeľov, Rechtoríkovia, Timková, Kráľovská, Danková, Čepelovci, Ďuračkova roľa, Judáci, Drapkova, Nad Kuricom, U Brandýsov, Nad skopovou, Martinskov zárubok, Bizov vrch, Kotvasovia, Budín, Ricierky, Kostolné, Pálenice, Andrisova roľa

miesto inde

okres Čadca (1342x), okres Kysucké Nové Mesto (741x), Nová Bystrica (346x), Vadičov (221x), Horný Vadičov (197x), Nesluša (172x), Kysucké Nové Mesto (159x), Vysoká nad Kysucou (157x), Klokočov (155x), Makov (128x), Zákopčie (128x), Turzovka (120x), Korňa (101x), Čadca (97x), Ochodnica (96x), Dlhá nad Kysucou (95x), Oščadnica (87x), Riečnica (80x), Povina (72x), Harvelka (71x), Staškov (71x), Rudinská (64x), Horelica (59x), Stará Bystrica (57x), Svrčinovec (56x), Dolný Vadičov (55x), Budatínska Lehota (53x), Olešná (51x), Radoľa (49x), Rudina (45x)
miesto v okres Čadca
miesto v okres Kysucké Nové Mesto
miesto v Nová Bystrica

Podobné, Kysuce:

2724x turistika, 2079x miesto, 303x orientačný bod, 86x turistické informácie, 52x strom, 46x chranený strom, 45x orientačná mapa, 28x prístrešok, altánok, 28x poľovnícky posed, 16x atrakcia, 14x ohnisko, 12x miesto na piknik, 7x studňa, 6x komín, 2x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Kysuce

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://kysuce.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.